Türk Dil Bayramı Sözleri ve Mesajları, Dil Bayramı Nedir?

Türk Dil Bayramı Sözleri ve Mesajları
Türk Dil Bayramı Sözleri ve Mesajları

Türk Dil Bayramı Sözleri ve Mesajları, Türk Dil Bayramı’nın 742. yılı bütün ulusumuzda coşkuyla kutlanıyor…Bu yazımızda her yıl 26 eylül tarihinde kutlanan Dünya Dil Günü ile ilgili sözler ve mesajlar, Dil Bayramı Nedir? Dil Bayramı Sözleri ve Kutlama Mesajları, Türk Dil Bayramı ve Türk Dil Kurumu hakkında bilgiler bulacaksınız. 26 Eylül Türk Dil Bayramı,1932’deki ilk Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül olarak kabul ediliyor. İşte Türk Dil Bayramı ile İlgili Sözler ve Kutlama Mesajı, Karamanoğlu Mehmet Bey’i Arıyorum Şiiri…

Türk Dil Bayramı Nedir?

Her yıl 26 Eylül’de Karaman başta olmak üzere bütün Türkiye’de gururla kutlanan bir gün Dil Bayramı. Çünkü yüzyıllar öncesinde Karamanoğlu Mehmet Bey’in “Şimden girü, hiç kimesne, kapuda, divanda, mecliste ve seyranda, Türk dilinden gayrı söz söylemeye… (Bugünden sonra hiç kimse, dergahta, divanda, mecliste ve sarayda, Türkçeden başka dil konuşmayacaktır.)” fermanının bugünlere uzanan yankısı adeta. 

Bu bayramın tarihçesi ise şöyle, Mustafa Kemal Atatürk 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nu bizzat kurmuş ve dilimizin  zararlı yabancı etkilerden arındırılması ve köklerine dair araştırmalar yapılmasını sağlamıştır. Türk Dilini Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan TDK yıllar içerisinde vizyonunu genişleterek çalışmalarına devam etmiştir. Bu bayramın 26 Eylül’de kutlanması, bu tarihin 1. Türk Dil Kurultayı’nın toplanma yıl dönümü olması dolayısıyladır. İlk olarak bir dernek olarak açılan TDK’nın kurucuları arasında siyasetçiler ve edebiyatçılardan önemli isimler yer almıştır. Bu isimleri Samih Rifat Bey, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri olarak anabiliriz. Kurumun ilk başkanı ise Samih Rifat Bey olmuştur.

Cemiyetin amacı ise şöyle ifade edilmiştir: Türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek.” 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen ilk kurultayda belirlenen bu amaç doğrultusunda hızla teşkilat yapısı kurulmuş ve Türk dili üzerine bilimsel çalışmalar başlatılmıştır. Bu kurultayda bütün Türk halkının kurumun doğal üyesi olduğu vurgulanmış ve teşkilatı “Lügat-Istılah, Gramer-Sentaks, Derleme, Lenguistik-Filoloji, Etimoloji, Yayın” kollarında oluşturulmuştur.

Atatürk’ün Türk Dil Kurumu Hakkındaki Konuşması

Atatürk’ün hayatta olduğu dönemde TDK’nın bu ilk kurultayından sonra 1934 ve 1936 yıllarında iki kere daha kurultay topladığı görülmüştür. 1936’daki kurultayda tüzük değişikliğine gidilerek  Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı yerine bugün kullanılan Türk Dil Kurumu getirilmiştir. 1936’daki kurultayda konuşan Atatürk şunları söylemiştir:

“Başlarında değerli Eğitim Bakanımız bulunan, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun her gün yeni gerçek ufuklar açan, ciddî ve aralıksız çalışmalarını övgü ile anmak isterim. Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve dilimizin, karanlıklar içinde unutulmuş  derinliklerini, dünya kültüründe başlangıcı temsil ettiklerini, kabul edilebilir bilimsel belgelerle ortaya koydukça, yalnız Türk Ulusunun değil, bütün bilim dünyasının ilgisini ve uyanmasını sağlayan, kutsal bir görev yapmakta olduklarını güvenle söyleyebilirim. Devam Ediyor…

türk dil bayramı nedir?
türk dil bayramı nedir?

Tarih Kurumunun Alacahöyük‘te yaptığı kazılar sonucunda, ortaya çıkardığı beş bin beş yüz yıllık maddî Türk tarih belgeleri, dünya kültür tarihinin yeni baştan incelenmesini ve derinleştirilmesini gerektirecektir. Birçok Avrupalı bilim adamının katılması ile toplanan son Dil Kurultayının aydınlık sonuçlarını görmekle çok mutluyum. Bu ulusal kurumların az zaman içinde ulusal akademilere dönüşmesini dilerim. Bunun için, çalışkan tarih, dil ve bilim adamlarımızın, bilim dünyasınca tanınacak orijinal eserlerini görmekle mutlu olmanızı dilerim.” Mustafa Kemal Atatürk

Tarama Sözlükleri

Tarama sözlükleri, Göktürk Yazıtları, Divanü Lugati’t-Türk gibi Türkçe’nin temel taşları olan eserler yayımlanarak haklarında çalışmalar sürdürülmüştür. 1955’ten itibaren özendirici olmak amacıyla çeşitli alanlarda ödüller verilmeye başlanmıştır. 1951’de toplanan Olağanüstü Kurultay sonucunda kurumun devlet ile bağı yasal olarak kesilerek bağımsız dernek konumuna çekilmiştir. Daha sonra TDK 1082’ye kadar “dernek” statüsünde kalmış, bu yılda kabul edilen yeni anayasa ile birlikte Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na eklemlenerek devlet bünyesinde kurum niteliği kazanmıştır.

Kurumda halen bilimsel çalışmalar şu kollar altında sürmektedir:

1. Türk Yazı Dilleri ve Ağızları Kolu

2. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu

3. Yazıt Bilimi Kolu

4. Sözlük Kolu

5. Yayın ve Tanıtma Kolu

6. Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu

Ayrıca  şimdiye kadar 1000’in üstünde eseri Türk diline kazandırmış, süreli yayınları ve dil üzerine çalışan öğrencilere sağladığı burslar gibi reel çalışmaları ve destekleri süren kurum, bilimsel projeler boyutunda da her an aktif bir çalışma anlayışını gütmektedir. Güncel olarak yürütülmekte olan projeler şöyledir:

1. Türk Dili ile İlgili Yabancı Dillerdeki Temel Eserlerin Tercüme Edilmesi

2.Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü’nün Hazırlanması

3.Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması, İşaret Dili Sözlüğü’nün Hazırlanması

4.Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Yabancılara Türkçe Öğretimi Yazılımı

5.Farklı Kültürlerin Temel Düşünce ve İlim Eserlerinin Türkçeye Çevirisi

6.Türk Dili Belgesel ve Film Yapımı

Karamanoğlu Mehmet Bey’i Arıyorum Şiiri 

Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı?
Bir ferman yayınlamıştı;

‘Bu günden sonra, divanda, dergahta, bargahta, mecliste,
meydanda Türkçe’den başka dil konuşulmaya’ diye,

Hatırlayanınız var mı?
Dolanın yurdun dört bir yanını,
Çarşıyı, pazarı, köyü, şehiri,
Fermana uyanınız var mı?

Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim,
Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere,
Gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var mı?

Tanıtımın demo, sunucunun spiker,
Gösteri adamının showmen, radyo sunucusunun diskjokey,
Hanım ağanın first lady olduğuna şaşıranınız var mı?

Dükkanın store, bakkalın market, torbasının poşet,
Mağazanın süper, hiper, gros market,
Ucuzluğun damping olduğuna kananınız var mı?

İlan tahtasının bilboard, sayı tabelasının skorboard,
Bilgi alışının brifing, bildirgenin deklarasyon,
Merakın, uğraşın hobby olduğuna güleniniz var mı?

Bırakın eli, özün bile seyrek uğradığı,
Beldelerin girişinde welcome,
Çıkışında goodbye okuyanınız var mı?

Korumanın, muhafızın body guard,
Sanat ve meslek pirlerinin duayen,
İtibarın, saygınlığın prestij olduğunu bileniniz var mı?

Sekinin, alanın platform, merkezin center,
Büyüğün mega, küçüğün mikro, sonun final,
Özlemin, hasretin nostalji olduğunu öğreneniniz var mı?

İş hanımızı plaza, bedestenimizi galeria,
Sergi yerlerimizi center room, show room,
Büyük şehirlerimizi mega kent diye gezeniniz var mı?

Yol üstü lokantamızın fast food,
Yemek çeşitlerimizin menü,
Hesabını adisyon diye ödeyeniniz var mı?

İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu evini tripleks,
Köşklerimizi villa, eşiğimizi antre,
Bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı?

Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik,
Vurguncunun spekülatör, eşkiyanın mafya,
Desteğe, bilemediniz koltuk çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı?

Mesireyi, kır gezisini picnic,
Bilgisayarı computer, hava yastığını air bag,
Eh pek olasıcalar, oluru, pekalayı okey diye konuşanınız var mı?

Çarpıcı, önemli haberler flash haber,
Yaşa, varol sevinçleri oley oley,
Yıldızları star diye seyredeniniz var mı?

Vırvırık dağının tepesindeki köyde,
Cafe shop levhasının altında,
Acının da acısı kahve içeniniz var mı?

Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırmayalım derken,
Dilimizin çalındığını, talan edildiğini,
Özün el diline özendiğine içiniz yananınız var mı?

Masallarımızı, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi unuttuk,
Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik,
Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı?

Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum,
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı?
Bir ferman yayınlamıştı…
Hayal meyal hatırlayıp da, sahip çıkanınız var mı? -Yusuf Yanç

Türk Dil Bayramı Sözleri ve Mesajları

Türk Dil Bayramımız Kutlu Olsun!

Türk Dil Bayramı’nın 742. yıl dönümü kutlu olsun! Dünyanın en güzel dili Türkçe sonsuza dek yaşasın!

“Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” Mustafa Kemal Atatürk

Bir milleti bir arada tutarak, ortak değerler etrafında birleştiren dil, o milletin en temel yapı taşlarından biridir. Türk Dil Bayramımız Kutlu Olsun…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla 1932 yılında düzenlenen I. Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül’ü her yıl “Dil Bayramı” olarak kutluyoruz. Dil Bayramı kutlu olsun…

Güzel Türkçemizi doğru ve bilinçli kullanan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Türkçemizin gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sunması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Türk Dil Bayramı’nı kutluyorum.

Geçmişten geleceğe bir köprü olan kimlik nişanemiz Türkçenin, yaşatılması ve farkındalığın artırılmasında bu tür anımsatıcı günlerin son derece faydalı olacağı düşüncesiyle 26 Eylül Türk Dil Bayramı’mız kutlu olsun.

Bu özel günde Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesi için emek veren herkese teşekkür eder, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı gibi milli kimliğimizin en önemli parçasının dilimiz olduğunu hatırlatmak isteriz. Türk Dil Bayramı’mız kutlu olsun!

Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277 tarihindeki fermanı. “Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler.” Türkçenin devlet dili oluşunun Türk Dil Bayramı’nın 743. yılı bütün milletimize kutlu olsun.

Dünyada neler olduğunu anlarsak Türkiye’de neler olduğunu veya olacağını daha iyi anlarız. En tehlikeli sömürgecilik, köleleşme zihinlerin ve gönüllerin sömürgeleşmesi köleleşmesidir. Birinci vazifemiz gönlümüzü ve zihnimizi kölelikten kurtarmaktır. (Oktay Sinanoğlu)

Türkiye ile birlikte Avrupa’dan Asya’nın derinliklerine kadar geniş bir coğrafyada konuşulan Türk dilinin önemi her geçen gün daha iyi idrak edilmektedir. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmayı sürdürmek boynumuzun bir borcudur. Bu vesileyle 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nın milletimiz için bilinçlenmeye vesile olmasını diliyorum.

Türk Dil Bayramı Mesajı

Türkçemizin resmi dil olarak kabul edilişinin 747. yılı kutlu olsun.

İstanbul’da çıkan bir gazeteyi Kaşgar’daki Türk de anlayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk

Bir millet, ordusunu kaybedebilir. Bağımsızlığını da kaybedebilir. Fakat dilini sakladıkça, o millet yaşıyor demektir. Hüseyin Nihâl Atsız

Başka hiçbir dil bilmeden sizi Adriyetikten Çin seddine kadar götürecek tek bir dil vardır Türkçe Dilinize sahip çıkın. Türk Dil Bayramı. Oktay Sinanoğlu

Türkçe gibi bir gönül dili daha var mı? Varsa onu konuşanlara ne mutlu! Çağlar boyu dilimizi geliştiren yazarların, sanatçıların, dilimizle yazıp konuşanların Türk Dil Bayramı kutlu olsun.

“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir.” Atatürk

Yahya Kemal’in “ağzımda annemin ak sütü” dediği Türkçe, milletimizin ses bayrağıdır. Bu bayrağın her yerde ve elbette mahkeme kararlarında görkemle dalgalandığını görmek hakkımızdır. Türk Dil Bayramı kutlu olsun.

Asırlar boyu medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kadim topraklarımızda; barışın, hoşgörünün ve sevginin dili haline gelmiş Türkçemizi korumak ve geliştirmek en büyük vazifelerimizdendir. Çünkü biliyoruz ki dil varsa kültür var. Türk Dil Bayramı’mız kutlu olsun.

Türk Dil Bayramı önemlidir. Çünkü Türk tarihinde ilk kez dile dayalı kapsamlı bir kültür hamlesi gerçekleştirilmiştir. Türkçe artık yalnızca devlet dili değil, aynı zamanda eğitim, bilim dili de olacaktır. Bunu sağlayan hiç şüphesiz Atatürk olmuştur. Kutlu olsun!

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
1
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
1
harika
Harika
Türk Dil Bayramı Sözleri ve Mesajları, Dil Bayramı Nedir?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 Yorum

  1. Bir edebiyatçı olarak severek okudum … teşekkürler

    Cevapla
  2. 2 Ekim 2019, 14:06

    Teşekkür Ederiz Türkan Hanım

Giriş Yap

Web Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!