Yazar ve Şairlerin Doğum ve Ölüm Tarihleri

Yazar ve Şairlerin Doğum ve Ölüm Tarihleri

Yazar ve şairlerin doğum ve ölüm tarihleri, yazar ve şairlerin doğum ve ölüm günleri, yazar ve şairlerin doğum ve ölüm yıldönümleri, yazar ve şairlerin doğum ve ölüm yılları, edebiyatçıların doğum ve ölüm tarihleri, sanatçıların doğum ve ölüm yıldönümleri her zaman merak edilmiştir. Bu yüzden sizler için yazar ve şairlerin doğum ve ölüm tarihleri için hem aylara göre hem de alfabetik sıraya göre ayrıntılı bir liste hazırladık.  Artık bugün hangi şairin ya da yazarın doğum veya ölüm günü diye merak ettiğinizde bunu öğrenmek çok kolay. İşte yazar ve şairlerin doğum ve ölüm tarihleri nedir sorusunun cevabı:

Aylara Göre Doğum ve Ölüm Tarihleri Listesi

OCAK

2 OCAK -1852 Abdülhak Hamit Tarhan doğdu.

2 OCAK -1980 Mustafa Nihat Özön öldü.

2 OCAK -1981 Eflatun Cem Güney öldü.

3 OCAK -1501 Ali Şir Nevai öldü.

3 OCAK -1799 Şeyh Galip doğdu.

4 OCAK -1927 Süleyman Nazif öldü.

5 OCAK -1975 Arif Nihat Asya öldü.

5 OCAK -1983 Ressam Ibrahim Safi öldü.

8 OCAK -1967 İlhan Tarus öldü.

8 OCAK -1979 Vehbi Cem Aşkun öldü.

9 OCAK -1945 Osman Cemal Kaygılı öldü.

9 OCAK -1964 Halide Edip Adıvar öldü.

9 OCAK -1990 Cemal Süreya (Seber) öldü.

10 OCAK -1635 Nevizade Atayi öldü.

11 OCAK – 1995 Onat Kutlar öldürüldü.

12 OCAK – 1900 Abdülbaki Gölpınarlı doğdu.

13 OCAK -1973 Sabahattin Eyüboğlu öldü.

14 OCAK -1944 Mehmet Emin Yurdakul öldü.

14 OCAK -1987 Film yapımcısı ve yönetmeni Turgut Demirağ öldü.

17 OCAK -1954 İsmail Habib Sevük öldü.

17 OCAK -1957 Edip Ayel öldü.

17 OCAK -1983 Tiyatro sanatçısı Melahat Içli öldü.

18 OCAK -1960 Nahit Sırrı Örik öldü.

22 OCAK -1983 Yazar Kemal Bilbaşar öldü.

24 OCAK -1993 Uğur Mumcu bir suikast sonucu öldürüldü.

25 OCAK -1962 Ahmet Hamdi Tanpınar öldü.

26 OCAK -1912 Mehmet Celal öldü.

27 OCAK -1635 Nef’i öldü.

27 OCAK -1913 Ebüzziya Tevfik öldü.

28 OCAK -1953 Neyzen Tevfik öldü.

28 OCAK -1981 Şair Özdemir Asaf öldü.

28 OCAK -1989 Tiyatro sanatçısı Gürbüz Bora öldü.

29 OCAK -1957 Ziya Osman Saba öldü.

31 OCAK -1914 Recaizade Mahmud Ekrem öldü.

ŞUBAT

08 Şubat 2001 Ahmet Kabaklı öldü.

13 Subat 1934 Cenap Şahabettin öldü.

13 Şubat 1993 İhsan Ozanoğlı öldü.

23 Şubat 1971Halit Fahri Ozansoy öldü.

24 Şubat 1946 Ömer Bedrettin Uşaklı öldü.

24 Şubat 1978 Cahit Öztelli öldü.

25 Şubat 1495 Cem Sultan öldü.

26 Şubat 1961 Hasan Ali Yücel öldü.

27 Şubat 1644 Seyhülislam Yahya öldü.

27 Şubat 1945 Hüseyin Siret Özsever öldü.

28 Şubat 1884 Ömer Seyfettin doğdu.

MART

01 MART -1874 Recaizade Ekrem doğdu.

01 MART -1985 A. Kadir öldü.

04 MART -1995 Şair ve sinema yazarı, Mina Urgan’ın oğlu Mustafa Irgat öldü.

06 MART -1920 Ömer Seyfettin öldü.

06 MART -1935 Tarihçi İbnürrefik Ahmet Nuri (Sekizinci) öldü.

06 MART -1948 Şair Kemalettin Kamu öldü.

06 MART -1986 Sinema ve tiyatro sanatçısı Gülistan Güzey öldü.

06 MART -1987 6 Mart 1988: Ses sanatçısı Mediha Demirkıran öldü.

08 MART -1944 Hüseyin Rahmi Gürpınar öldü.

08 MART -1986 Prof.Dr.Mehmet Kaplan öldü.

09 MART -1967 Vâlâ Nurettin öldü.

11 MART -1892 Enis Behiç Koryürek doğdu.

11 MART -1962 Yusuf Ziya Ortaç öldü.

11 MART -1994 Ionesco öldü.

13 MART -1970 Adalet Cimcoz öldü.

14 MART -1604 Kınalızade Hasan Çelebi öldü.

14 MART -1883 Karl Marx öldü.

14 MART -1941 Şair Metin Altıok doğdu.

15 MART -1971 Cevat Fehmi Başkut öldü.

15 MART -1981 Yaşar Nabi Nayır öldü.

16 MART -1694 Mutasavvıf şair Niyazi Mısri öldü

17 MART -1509 Şair Necati Bey öldü.

17 MART -1978 Ceyhun Atuf Kansu öldü

17 MART -1993 Beyhan Cenkçi öldü.

18 MART -1892 Ruşen Eşref Ünaydın doğdu.

18 MART -1981 Film yıldızı Cahide Sonku öldü.

19 MART -1984 Yazar Kerime Nadir öldü.

20 MART -1828 Henrik Ibsen doğdu.

20 MART -1971 Falih Rıfkı Atay öldü.

21 MART -1942 Hüseyin Suat Yalçın öldü.

21 MART -1973 Âşık Veysel öldü.

22 MART -1832 Goethe öldü.

23 MART -1842 Stendhal öldü.

23 MART -1876 Ziya Gökalp doğdu.

24 MART -1901 İsmail Safa öldü.

24 MART -1962 Behiç Ak doğdu.

25 MART -1611 Evliya Çelebi doğdu.

27 MART -1889 Yakup Kadri Karaosmanoğlu doğdu.

27 MART -1945 Halit Ziya Uşaklıgil öldü.

27 MART -1986 Ressam İhap Hulusi Görey öldü.

29 MART -1868 Maksim Gorki doğdu.

29 MART -1883 Memduh Şevket Esendal doğdu.

29 MART -1966 Aptullah Ziya Kozanoğlu öldü.

29 MART -1984 İlhami Bekir Tez öldü.

29 MART -1984 Gazeteci Ömer Sami Coşar öldü.

29 MART -1988 Şair Emin Ülgener öldü.

30 MART -1956 Mithat Cemal Kuntay öldü.

31 MART -1809 Nikolay Vasilyeviç Gogol doğdu.

Bugün Hangi Şairin ya da Yazarın Doğum ve Ölüm Günü

NİSAN

01 NİSAN -1918 Şair Nigâr Hanım öldü.

01 NİSAN -1978 Eğitimci yazar Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu öldü.

01 NİSAN -1984 Vecdi Seyhun öldü

02 NİSAN -1840 Emile Zola doğdu.

02 NİSAN -1891 Ahmet Vefik Paşa öldü.

02 NİSAN -1948 Sabahattin Ali öldürüldü.

02 NİSAN -1985 Behiç Duygulu öldü.

07 NİSAN -1600 Baki öldü.

07 NİSAN -1770 William Wordsworth doğdu.

08 NİSAN -1763 Ragıp Paşa öldü.

09 NİSAN -1821 Charles Baudelaire doğdu.

09 NİSAN -1985 Vedat Nedim Tör öldü.

09 NİSAN -1985 Şaziye Moral öldü.

09 NİSAN -1988 Şevket Rado öldü.

09 NİSAN -1993 Kemal Ilıcak öldü.

10 NİSAN -1988 Şevket Rado öldü.

11 NİSAN -1980 Ümit Kaftancıoğlu öldürüldü.

11 NİSAN -1989 Orhon Murat Arıburnu öldü.

12 NİSAN -1712 Şair Nabi öldü.

12 NİSAN -1937 Abdülhak Hamit Tarhan öldü.

12 NİSAN -1967 İsmail Hami Danişmend öldü.

13 NİSAN -1893 Muallim Naci öldü.

13 NİSAN -1896 Mustafa Nihat Özön doğdu.

13 NİSAN -1914 Orhan Veli Kanık doğdu.

13 NİSAN -1942 Ataol Behramoğlu doğdu.

15 NİSAN -1945 Pınar Kür doğdu.

15 NİSAN -1980 Jean Paul Sartre öldü.

15 NİSAN -1981 Süavi Süalp öldü.

16 NİSAN -1916 Behçet Necatigil doğdu.

17 NİSAN -1790 Benjamin Franklin öldü.

17 NİSAN -1981 Şekip Ayhan Özışık öldü.

18 NİSAN -1980 Suut Kemal Yetkin öldü.

18 NİSAN -1988 Şair Oktay Rifat öldü.

19 NİSAN -1993 Sabahattin Kudret Aksal öldü.

19 NİSAN -1993 Sabahattin Kudret Aksal öldü.

20 NİSAN -1923 Oktay Akbal doğdu.

21 NİSAN -1973 Kemal Tahir öldü.

21 NİSAN -1984 Sadık Atmaca (Arap Sadık) öldü.

22 NİSAN -1986 Gazeteci Hayri Alpar öldü.

24 NİSAN -1986 Aydın Emeç öldü.

25 NİSAN -1946 Sadettin Nüzhet Ergun öldü

25 NİSAN -1976 Şevket Süreyya Aydemir öldü.

26 NİSAN -1936 Sami Paşazade Sezai öldü.

27 NİSAN -1981 Münir Nurettin Selçuk öldü.

29 NİSAN -1908 Sümbülzade Vehbi öldü.

29 NİSAN -1988 Ertuğrul Soysal öldü.

MAYIS

03.05.1963 Abdülhak Şinasi Hisar öldü.

05.05.1895 Mahmut Yesari doğdu.

11.05.1954 Sait Faik Abasıyanık öldü.

16.05.1952 Memduh Şevket Esendal öldü.

17.05.1880 Ziya Paşa öldü.

17.05.1957 Nurullah Ataç öldü.

19.05.1927 Ahmet Hikmet Müftüoğlu öldü.

20.05.1878 Ali Suavi öldü.

23.05.1943 Kenan Hulusi Koray öldü.

24.05.1957 İbnülemin Mahmut Kemal İnal öldü.

24.05.1973 Selahattin Batu öldü.

25.05.1895 Cevdet Paşa öldü.

25.05.1983 Necip Fazıl Kısakürek öldü.

26.05.1905 Necip Fazıl Kısakürek doğdu.

HAZİRAN

1 Haziran 1826 Adile Sultan doğdu.

2 Haziran 1970 Orhan Kemal öldü.

2 Haziran 1991 Ahmed Arif öldü.

3 Haziran 1870 Ahmet Hikmet Müftüoğlu doğdu.

3 Haziran 1963 Nâzım Hikmet öldü.

4 Haziran 1933 Ahmet Haşim öldü.

5 Haziran 1871 Aktör ve şair Cahit Irgat öldü.

5 Haziran 1947 Ebubekir Hazım Tepeyran öldü.

7 Haziran 1979 Oğuz Özdeş öldü.

8 Haziran 1986 Hasan Refik Ertuğ öldü.

8 Haziran 1987 Cahit Zarifoğlu öldü.

10 Haziran 1966 Hamdullah Suphi Tanrıöver öldü.

10 Haziran 1984 Halide Nusret Zorlutuna öldü.

11 Haziran 1942 Selahattin Enis öldü.

13 Haziran 1987 Cemil Meriç öldü.

15 Haziran 1961 Peyami Safa öldü.

15 Haziran 1966 İzzet Melih Devrim öldü.

18 Haziran 1982 Ülkü Arman öldü.

19 Haziran 1973 Tahir Alangu öldü.

20 Haziran 1989 Hasan İzzettin Dinamo öldü.

20 Haziran 1997 Cahit Külebi öldü.

21 Haziran 1980 Ahmet Muhip Dıranas öldü.

23 Haziran 1901 Ahmet Hamdi Tanpınar doğdu.

24 Haziran 1599 Şair Nev’i öldü.

27 Haziran 1921 Yusuf Atılgan doğdu.

28 Haziran 1952 Enis Batur doğdu.

28 Haziran 1966 Fuat Köprülü öldü.

29 Haziran 1989 Tahsin Saraç öldü.

Bugün Hangi Yazarın Doğum Ölüm Yıldönümü

TEMMUZ

1 Temmuz 1904 Şemsettin Sami öldü.

1 Temmuz 1955 Halide Edip Adıvar’ın kocası Dr. Adnan Adıvar öldü.

2 Temmuz 1904 Anton Çehov öldü.

2 Temmuz 1980 Mehmet Behçet Yazar öldü.

3 Temmuz 1946 Muzaffer Tayyip Uslu

3 Temmuz 1972 Hasan Âli Ediz öldü.

5 Temmuz 1995 Aziz Nesin öldü.

6 Temmuz 1987 Prof. Dr. İdris Küçükömer öldü.

7 Temmuz 1975 Reşat Ekrem Koçu öldü.

7 Temmuz 1993 Rıfat Ilgaz öldü.

7 Temmuz 1993 Rıfat Ilgaz öldü.

8 Temmuz 1621 La Fontaine doğdu.

8 Temmuz 1981 Cengiz Tuncer öldü.

10 Temmuz 1992 Cevdet Kudret öldü.

11 Temmuz 1978 Bedrettin Cömert öldürüldü.

13 Temmuz 1959 Ekrem Reşit Rey öldü.

13 Temmuz 1986 Mehmet Şeyda Çeliker öldü.

13 Temmuz 1986 Mehmet Seyda öldü.

14 Temmuz 1995 Bilge Karasu öldü.

15 Temmuz 1977 Romancı Esat Mahmut Karakurt öldü.

15 Temmuz 1983 Sinema ve tiyatro sanatçısı, yazarı Ahmet Üstel öldü.

17 Temmuz 1790 Adam Smith öldü.

17 Temmuz 1961 Vasfi Mahir Kocatürk öldü.

18 Temmuz 1965 Refik Halit Karay öldü.

20 Temmuz 1959 Oyun yazarı Musahipzade Celal öldü.

22 Temmuz 1983 Şükûfe Nihal’in oğlu, Necdet Sander öldü.

22 Temmuz 1987 Gazeteci Örsan Öymen öldü.

23 Temmuz 1908 Behçet Kemal Çağlar doğdu.

23 Temmuz 1925 Arif Damar doğdu.

23 Temmuz 1967 Ahmet Kutsi Tecer öldü.

23 Temmuz 1972 Fosforlu Cevriye’nin yazarı Suat Derviş öldü.

24 Temmuz 1802 Baba Alexandre Dumas doğdu.

24 Temmuz 1989 Ressam Cevat Dereli öldü.

25 Temmuz 1929 Safveti Ziya öldü.

25 Temmuz 1974 Oyun yazarı İsmet Küntay öldü.

27 Temmuz 1984 Şair İbrahim Zeki Burdurlu öldü.

27 Temmuz 1989 Gazeteci-yazar Nimet Arzık öldü.

28 Temmuz 1986 Oyun yazarı Sadık Şendil öldü.

29 Temmuz 1983 Tiyatro sanatçısı Mürüvvet Sim öldü.

29 Temmuz 1983 Opera sanatçısı Özcan Sergen öldü.

AĞUSTOS

4 Ağustos 1993 Ressam Sabir Berkel öldü.

5 Ağustos 1850 Guy de Maupassant doğdu.

5 Ağustos 1991 Orhan Hançerlioğlu öldü.

6 Ağustos 1893 Nabizade Nazım öldü.

8 Ağustos 1918 “Pardayanlar” dizisinin yazarı Michel Zevaco öldü.

8 Ağustos 1928 Edip Cansever doğdu.

8 Ağustos 1985 Abdülkadir Bulut öldü.

11 Ağustos 1989 Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı gazeteci Rafet Genç öldü.

12 Ağustos 1999 Can Yücel öldü.

14 Ağustos 1956 Şair, oyun yazarı ve tiyatro kuramcısı Bertolt Brecht öldü.

14 Ağustos 1974 Nihad Sami Banarlı öldü.

14 Ağustos 1988 Kayhan Sağlamer öldü.

15 Ağustos 1938 Romancı Ayla Kutlu Antakya’da doğdu.

16 Ağustos 1945 Romancı Mahmut Yesari öldü.

16 Ağustos 1993 Felsefeci Macit Gökberk öldü.

17 Ağustos 1864 Hüseyin Rahmi Gürpınar doğdu.

17 Ağustos 1968 Necmettin Halil Onan öldü.

18 Ağustos 1850 Balzac, Paris’te öldü.

18 Ağustos 1984 Tarih profesörü İbrahim Kafesoğlu öldü.

19 Ağustos 1915 Tevfik Fikret öldü.

20 Ağustos 1979 Şair Ömer Faruk Toprak öldü.

21 Ağustos 1992 Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu öldü.

21 Ağustos 1972 Orhan Seyfi Orhon öldü.

22 Ağustos 1920 Bilimkurgu yazarı Isaac Asimov Rusya’da Petroviçi’de doğdu.

22 Ağustos 1985 Turgut Uyar öldü.

22 Ağustos 1989 Gazeteci yazar Afıf Yesari öldü.

23 Ağustos 1896 Nurullah Ataç doğdu

25 Ağustos 1982 Abdülbaki Gölpınarlı öldü.

25 Ağustos 1982 Sinema ve tiyatro sanatçısı Muazzez Arca öldü.

27 Ağustos 1770 Georg Wilhelm Friedrich Hegel doğdu.

27 Ağustos 1937 Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem Bolayır öldü.

28 Ağustos 1749 Goethe doğdu.

28 Ağustos 1993 Ressam Ali Avni Çelebi öldü.

28 Ağustos 1993 Yönetmen ve yazar Oben Güney öldü.

30 Ağustos 1993 Türk Sanat Müziği Sanatçısı Taner Şener öldü.

31 Ağustos 1867 Charles Baudelaire, Paris’te 46 yaşında öldü.

31 Ağustos 1873 Ahmed Resmi Efendi öldü.

EYLÜL

2 Eylül 1907 Pertev Naili Boratav doğdu.

4 Eylül 1990 Turan Dursun öldürüldü.

5 Eylül 1905 Arthur Koestler Budapeşte’de doğdu.

5 Eylül 1993 Hikaye ve roman yazarı Samim Kocagöz öldü.

6 Eylül 1982 Yazar ve çevirmen Azra Erhat öldü.

8 Eylül 1974 Celâl Sılay öldü.

9 Eylül 1828 Tolstoy doğdu.

9 Eylül 1869 Abdullah Cevdet doğdu.

9 Eylül 1984 Yılmaz Güney Paris’te kanserden öldü.

10 Eylül 1985 Tiyatro ve sinema sanatçısı Erkan Yücel öldü.

13 Eylül 1592 Montaigne ünlü Denemeler’inin yeni baskısını hazırlarken öldü.

13 Eylül 1871 Gazeteci Şinasi, yakalandığı beyin hastalığından kurtulamayarak öldü.

14 Eylül 1321 Dante, sıtmadan öldü, 56 yaşındaydı.

15 Eylül 1901 Kemalettin Kamu doğdu.

15 Eylül 1914 Orhan Kemal doğdu.

15 Eylül 1972 Baki Süha Ediboğlu öldü.

18 Eylül 1993 Türk Halk Müziği ustalarından Nida Tüfekçi öldü.

20 Eylül 1985 Türk Halk Müziği yorumcusu Ruhi Su öldü.

21 Eylül 1932 Ahmet Rasim öldü.

21 Eylül 1959 Ruşen Eşref Ünaydın öldü

21 Eylül 1975 Bedri Rahmi Eyüboğlu öldü.

22 Eylül 1890 Çingeneler’in yazarı Osman Cemal Kaygılı doğdu.

24 Eylül 1973 Şukufe Nihal öldü.

25 Eylül 1897 William Faulkner doğdu.

26 Eylül 1888 T.S. Eliot doğdu.

28 Eylül 1917 Süleyman Nesip öldü.

29 Eylül 1547 Cervantes doğdu.

29 Eylül 1883 Celal Sahir Erozan doğdu.

30 Eylül 1207 Mevlana Celaleddin Rumi doğdu.

30 Eylül 1936 Sevgi Soysal doğdu.

30 Eylül 1978 Ali Nihat Tarlan öldü.

Yazar ve Şairlerin Aya Göre Doğum-Ölüm Yıldönümleri

EKİM

01 Ekim 1950 Faik Ali Ozansoy öldü

01 Ekim 1964 Safiye Erol öldü.

03 Ekim 1984 Yazar Muazzez Tahsin Berkant öldü.

03 Ekim 1993 Barış Derneği Başkanı Mahmut Dikerdem öldü.

04 Ekim 1910 Cahit Sıtkı Tarancı doğdu.

06 Ekim 1657 Kâtip Çelebi öldü.

06 Ekim 1968 Sabri Esat Siyavuşgil öldü.

07 Ekim 1849 Edgar Allan Poe, 40 yaşında öldü.

09 Ekim 1989 Yusuf Atılgan öldü

11 Ekim 1985 Şair Metin Eloğlu öldü.

11 Ekim 1987 Kapatılan TİP’in Genel Başkanı Behice Boran Belçika’da öldü.

12 Ekim 1982 Aktör Yıldırım Önal öldü.

13 Ekim 1956 Cahit Sıtkı Tarancı öldü

13 Ekim 1973 Halikarnas Balıkçısı öldü.

14 Ekim 1969 Şair Mustafa Seyit Sutüven öldü

14 Ekim 1999 Yazar Fakir Baykurt Almanya’da öldü.

15 Ekim 1844 Nice (Nietzsche) doğdu.

15 Ekim 1958 Asaf Hâlet Çelebi öldü.

16 Ekim 1854 Oscar Wilde doğdu

18 Ekim 1949 Enis Behiç Koryürek öldü

18 Ekim 1957 Hüseyin Cahit Yalçın öldü.

18 Ekim 1985 Sabri Altınel öldü

19 Ekim 1996 Kemalettin Tuğcu öldü.

20 Ekim 1854 Rimbaud doğdu.

20 Ekim 1985 Şair Sabri Altınel öldü.

21 Ekim 1971 Neruda, Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.

23 Ekim 1582 Latifi öldü

23 Ekim 1817 Fransız gramerci, ansiklopedist ve sözlükçü Pierre Larousse doğdu.

24 Ekim 1924 Ziya Gökalp öldü

24 Ekim 1969 Behçet Kemal Çağlar öldü.

27 Ekim 1978 Agâh Sırrı Levend öldü.

29 Ekim 1789 Muhayyelat yazarı Aziz Efendi öldü.

29 Ekim 1871 Paul Valéry doğdu.

29 Ekim 1935 Füruzan doğdu.

29 Ekim 1949 İbrahim Alaaddin Gövsa öldü

30 Ekim 1993 Ömer Asım Aksoy öldü.

30 Ekim 1994 Halkbilimci ve şair Oğuz Tansel öldü.

KASIM

01 Kasım 1958 Yahya Kemal Beyatlı öldü.

05 Kasım 1982 Gazeteci Burhan Felek öldü.

05 Kasım 1984 Şair Ümit Yaşar Oğuzcan öldü.

07 Kasım 1958 Aka Gündüz öldü.

07 Kasım 1963 Hakkı Süha Gezgin öldü.

08 Kasım 1973 Faruk Nafiz Çamlıbel öldü.

08 Kasım 1979 Nevzat Üstün öldü.

10 Kasım 1938 Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’da öldü.

11 Kasım 1312 Sultan Veled öldü.

12 Kasım 1943 Sadri Ertem öldü.

14 Kasım 1950 Orhan Veli Kanık öldü.

14 Kasım 1971 Celal Esat Arseven öldü.

16 Kasım 1935 Celal Sahir Erozan öldü

16 Kasım 1974 Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu öldü.

17 Kasım 1982 Tiyatro sanatçısı, şair ve çevirmen Suat Taşar öldü.

19 Kasım 1984 Ressam Eşref Üren öldü.

27 Kasım 1819 Mütercim Asım öldü.

28 Kasım 1932 Abdullah Cevdet öldü.

29 Kasım 1942 Emin Bülent Serdaroğlu öldü.

ARALIK

01 Aralık 1884 Yahya Kemal Beyatlı doğdu.

01 Aralık 1888 Namık Kemal öldü.

01 Aralık 1942 Rüştü Onur öldü.

01 Aralık 1988 Kemani Necati Tokyay öldü.

02 Aralık 1983 Türkan Şoray ve Cihan Ünal, Kastamonu’da evlendi.

02 Aralık 1993 Madaralı Roman Ödülü’nün kurucusu Fikret Madaralı öldü.

04 Aralık 1967 Fazıl Ahmet Aykaç öldü

05 Aralık 1972 Adnan Veli Kanık öldü.

06 Aralık 1936 Leyla Hanım öldü.

07 Aralık 1874 Hüseyin Cahit Yalçın doğdu.

07 Aralık 1956 Reşat Nuri Güntekin öldü.

07 Aralık 1979 Cavit Orhan Tütengil öldürüldü.

07 Aralık 1993 Ressam, yazar, Abidin Dino Paris’te öldü.

11 Aralık 1975 Nihal Atsız öldü

11 Aralık 1983 Sedat Simavi öldü.

12 Aralık 1945 Selim Nüzhet Gerçek öldü.

12 Aralık 1987 Adile Naşit öldü.

12 Aralık 1988 Ressam Zeki Faik İzer öldü.

13 Aralık 1977 Oğuz Atay öldü

13 Aralık 1979 Behçet Necatigil öldü.

15 Aralık 1989 Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Şen öldü.

16 Aralık 1956 Ercüment Ekrem Talu öldü.

17 Aralık 1273 Mevlana Celaleddin Rumi öldü

18 Aralık 1967 İsmail Hikmet Ertaylan öldü.

18 Aralık 1989 Şair ve yazar Sunullah Arısoy öldü.

19 Aralık 1988 Sosyal bilimci Niyazi Berkes öldü.

21 Aralık 1840 Namık Kemal doğdu.

23 Aralık 1931 Mehmet Rauf öldü.

24 Aralık 1867 Tevfik Fikret doğdu

26 Aralık 1530 Babür Şah öldü

27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy öldü

28 Aralık 1912 Ahmet Mithat Efendi öldü.

28 Aralık 1964 Umran Nazif Yiğiter öldü.

31 Aralık 1949 Rıza Tevfik Bölükbaşı öldü

Alfabetik Sıraya Göre Yazar ve Şairlerin Doğum ve Ölümleri

Abbas Sayar 21 Mart 1923 12 Ağustos 1999
Abdülhak Şinasi 1888 03 Mayıs 1963
Abdülhak Hamit Tahran 02 Ocak 1852 12 Nisan 1937
Adnan Yücel 27 Mart 1953 24 Temmuz 2002
Agah Sırrı Levent 1894 28 Ekim 1978
Ahmed Arif 1927 02 Haziran 1991
Ahmet Hamdi Tanpınar 23 Haziran 1901 24 Ocak 1962
Ahmet Haşim 1885 04 Haziran 1933
Ahmet Kudsi Tecer 1901 23 Temmuz 1967
Ahmet Muhip Dıranas 1908 21 Haziran 1980
Ahmet Rasim 1864 21 Eylül 1932
Aka Gündüz ( Enis Avni ) 1886 7 Kasım 1958
Arif Nihat Asya 07 Şubat 1904 05 Ocak 1957
Asaf Halet Çelebi 29 Aralık1907 15 Ekim 1958
Asım Bezirci 1927 02 Temmuz 1993
Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 21 Mart 1973
Atilla İlhan 15 Haziran 1925 11 Ekim 2005
Aziz Çalışlar 1942 28 Kasım 1995
Aziz Nesin 1915 06 Temmuz 1995
Azra Erhat 1915 06 Eylül 1982
Bedri Rahmi Eyüboğlu 1913 21 Eylül 1975
Behçet Aysan 01 Temmuz 1949 02 Temmuz 1993
Behçet Kemal Çağlar 23 Temmuz 1908 24 Ekim 1969
Behçet Necatigil 16 Nisan 1916 13 Aralık 1979
Behzat Ay 02 Mayıs 1936 12 Temmuz 1999
Bekir Yıldız 1933 08 Ağustos 1998
Berna Moran 1921 31 Ekim 1993
Bilge Karasu 1930 14 Temmuz 1995
Burhan Arpad 19 Mayıs 1910 04 Aral.1994
Cahit Sıtkı Tarancı 04 Ekim 1910 12 Ekim 1956
Can Yücel 1926 12 Ağustos 1999
Cemal Süreyya 1931 09 Ocak 1990
Cemil Meriç 12 Aralık 1917 13 Haziran 1987
Cenap Şahabettin 1870 13 Şubat 1934
Cevat Fehmi Başkut 1905 15 Mart 1971
Cecdet Kudret 07 Şubat 1907 10 Temmuz 1992
Ceyhun Atuf Kansu 07 Aralık 1919 17 Mart 1978
Doğan Avcıoğlu 1926 04 Kasım 1983
Ece Ayhan Çağlar 1931 12 Temmuz 2002
Edip Cansever 09 Ağustos 1928 28 Mayıs 1986
Enver Naci Gökşen 1916 01 Ocak 1986
Erdem Bayazıt 1939 5 Temmuz 2008
Fahri Celalettin Göktulga 1895 03 Haziran 1975
Fakir Baykurt 15 Haziran 1929 11 Ekim 1999
Falih Rıfkı Atay 1894 20 Mart 1971
Faruk Nazif Çamlıbel 18 Mayıs 1898 08 Kasım 1973
Feyyaz Kayacan 1919 05 Nis.1993
Haldun Taner 1915 07 Mayıs 1986
Halide Edip Adıvar 1884 09 Ocak 1964
Cevat Şakir Kabaağaçlı 17 Nisan 1886 13 Ekim 1973
Halit Fahri Ozansoy 1891 23 Şubat 1971
Halit Ziya Uşaklıgil 1868 27 Nis.1945
Hasan Hüseyin Korkmazgil 1927 26 Şubat 1984
Hasan İzzettin Dinamo 1909 20 Haziran 1989
Hilmi Yücebaş 1915 21 Şubat 1996
Hüseyin Cahit Yalçın 1874 18 Ekim1957
Hüseyin Rahmi Gürpınar 17 Ağustos 1864 08 Mart 1944
Refik Ahmet Nuri Sekizinci 1874 06 Mart 1935
İbrahim Zeki Burdurlu 1922 27 Temmuz 1984
İlhami Bekir Tez 1905 29 Mart 1984
İlhan Tarus 1907 08 Ocak 1967
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 1894 01 Nisan 1978
Kemal Bilbaşar 1910 22 Ocak 1983
Kemal Tahir (Demir) 15 Nis.1910 21 Nisan 1973
Kemalettin Tuğcu 1902 18 Ekim 1996
Kerim Korcan 1918 09 Kasım 1990
Kerime Nadir Arzak 05 Şubat 1917 20 Mart 1984
Enis Behiç Koryürek 11 Mart 1891 18 Ekim 1949
Mahmut Yesari 05 Mayıs 1895 16 Ağustos 1945
Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Ağustos 1936
Mehmet Emin Yurdakul 1869 14 Ocak 1944
Mehmet Fuat Köprülü 1890 28 Haziran 1966
Mehmet Rauf 1875 23 Aral.1931
Mehmet Seyda 15 Ağustos 1919 13 Temmuz 1986
Melih Cevdet Anday 1915 28 Kasım 2002
Menduh Şevket Esendal 29 Mart 1883 16 Mayıs 1952
Metin Altıok 1941 09 Temmuz 1993
Metin Eroğlu 11 Mart 1927 11 Ekim 1985
Muallim Naci 1950 13 Nisan 1893
Muazzez Tahsin Berkant 1900 04 Ekim 1984
Mustafa Baydar 1920 20 Ağustos 1976
Mühasipzade Celal 1868 20 Temmuz 1959
Nabizade Nazım 1862 06 Ağustos 1893
Namık Kemal 21 Aral.1840 02 Aralık 1888
Nazım Hikmet Ran 1902 03 Haziran 1963
Necati Cumalı 1921 10 Ocak 2001
Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904 25 Mayıs 1983
Nezihe Meriç 1925 18 Ağustos 2009
Nihal Atsız 12 Ocak 1905 11 Aralık 1975
Nurullah Ataç 21 Ağustos 1898 17 Mayıs 1957
Oktay Arayıcı 1936 22 Ocak 1985
Oktay Rifat 1914 18 Nisan 1988
Orhan Kemal 15 Eyl.1914 02 Haziran 1970
Orhan Faik Gökyay 1902 02 Aralık 1994
Orhan Veli Kanık 13 Nis.1914 14 Kasım 1950
Orhan Seyfi Orhon 1890 22 Ağustos 1972
Ömer Asım Aksoy 1898 30 Ekim 1993
Ömer Seyfettin 28 Şubat 1884 06 Mart 1920
Özdemir Asaf 11 Haziran 1923 28 Ocak 1981
Peyami Safa 1889 15 Haziran 1961
Rauf Mutluay 1925 14 Mayıs 1995
Recaizade Mahmut Ekrem 01 Mart 1847 31 Ocak 1914
Refik Ahmet Sevengil 1903 13 Eylül 1970
Refik Halit Karay 1888 18 Temmuz 1965
Remzi Oğuz Arık 1899 03 Nisan 1954
Reşat Enis 01 Haziran 1909 12 Ocak 1984
Reşat Nuri Güntekin 25 Kasım 1889 07 Aralık 1956
Rıfat Ilgaz 1911 07 Temmuz 1993
Ruşen Eşref Ünaydın 18 Mart 1892 21 Eyl.1959
Sabahattin Ali 25 Şubat 1907 02 Nisan 1948
Sabahattin Kudret Aksal 25 Nisan 1920 19 Nisan 1958
Sabahattin Eyüboğlu 1908 13 Ocak 1973
Sabri Esat Siyavuşgil 1907 06 Ekim 1968
Sadettin Nüzhet Ergun 1901 24 Nisan 1946
Sadri Erten 1900 12 Kasım 1943
Sait Faik Abasıyanık 25 Kasım 1906 11 Mayıs 1954
Salah Birsel 14 Kasım 1919 10 Mart 1999
Samet Ağaoğlu 1909 06 Aralık 1982
Samipaşazade Sezai 1860 26 Nisan 1936
Samim Kocagöz 13 Şubat 1916 05 Eyl. 1993
Sedat Simavi 1898 11 Aralık 1953
Selahattin Batu 25 Aralık 1905 24 Mayıs 1973
Sevgi Soysal 1936 22 Kasım 1976
Sevim Burak 1931 30 Aralık 1983
Suut Kemal Yetkin 1903 18 Nisan 1980
Şevket Süreyya Aydemir 1897 25 Nisan 1976
Şinasi 1826 13 Eylül 1871
Tahir Alangu 1916 19 Haziran 1973
Tarık Buğra 1918 25 Şubat 1994
Tevfik Fikret 24 Aralık 1867 19 Ağustos 1915
Turgut Uyar 1927 22 Ağustos 1985
Uğur Mumcu 1942 24 Ocak 1993
Ümit Kaftancıoğlu 1935 11 Nisan 1980
Ümit Yaşar Oğuzcan 1926 04 Kasım 1984
Vedat Nedim Tör 1897 09 Nisan 1985
Yahya Kemal Beyatlı 02 Aralık 1884 01 Kasım 1958
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 27 Mart 1889 13 Aralık 1974
Yaşar Kemal 1923 28 Şubat 2015
Yusuf Atılgan 27 Haziran 1921 09 Ekim 1989
Yasuf Ziya Ortaç 1895 11 Mart 1967
Ziya Gökalp 23 Mart 1876 25 Ekim 1924

 

10
mutlu
Mutlu
3
_zg_n
Üzgün
3
sinirli
Sinirli
5
_a_rm_
Şaşırmış
2
harika
Harika
Yazar ve Şairlerin Doğum ve Ölüm Tarihleri

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Web Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!