Yazar ve Şairlerin Doğum ve Ölüm Tarihleri

Yazar ve şairlerin doğum ve ölüm tarihleri, yazar ve şairlerin doğum ve ölüm günleri, yazar ve şairlerin doğum ve ölüm yıldönümleri, yazar ve şairlerin doğum ve ölüm yılları, edebiyatçıların doğum ve ölüm tarihleri, sanatçıların doğum ve ölüm yıldönümleri her zaman merak edilmiştir. Bu yüzden sizler için yazar ve şairlerin doğum ve ölüm tarihleri için hem aylara göre hem de alfabetik sıraya göre ayrıntılı bir liste hazırladık.  Artık bugün hangi şairin ya da yazarın doğum veya ölüm günü diye merak ettiğinizde bunu öğrenmek çok kolay. İşte yazar ve şairlerin doğum ve ölüm tarihleri nedir sorusunun cevabı:

Aylara Göre Doğum ve Ölüm Tarihleri Listesi

Yazar ve Şairlerin Doğum ve Ölüm Yıldönümleri

OCAK

2 OCAK -1852 Abdülhak Hamit Tarhan doğdu.

2 OCAK -1980 Mustafa Nihat Özön öldü.

2 OCAK -1981 Eflatun Cem Güney öldü.

3 OCAK -1501 Ali Şir Nevai öldü.

3 OCAK -1799 Şeyh Galip doğdu.

4 OCAK -1927 Süleyman Nazif öldü.

5 OCAK -1975 Arif Nihat Asya öldü.

5 OCAK -1983 Ressam Ibrahim Safi öldü.

8 OCAK -1967 İlhan Tarus öldü.

8 OCAK -1979 Vehbi Cem Aşkun öldü.

9 OCAK -1945 Osman Cemal Kaygılı öldü.

9 OCAK -1964 Halide Edip Adıvar öldü.

9 OCAK -1990 Cemal Süreya (Seber) öldü.

10 OCAK -1635 Nevizade Atayi öldü.

11 OCAK – 1995 Onat Kutlar öldürüldü.

12 OCAK – 1900 Abdülbaki Gölpınarlı doğdu.

13 OCAK -1973 Sabahattin Eyüboğlu öldü.

14 OCAK -1944 Mehmet Emin Yurdakul öldü.

14 OCAK -1987 Film yapımcısı ve yönetmeni Turgut Demirağ öldü.

17 OCAK -1954 İsmail Habib Sevük öldü.

17 OCAK -1957 Edip Ayel öldü.

17 OCAK -1983 Tiyatro sanatçısı Melahat Içli öldü.

18 OCAK -1960 Nahit Sırrı Örik öldü.

22 OCAK -1983 Yazar Kemal Bilbaşar öldü.

24 OCAK -1993 Uğur Mumcu bir suikast sonucu öldürüldü.

25 OCAK -1962 Ahmet Hamdi Tanpınar öldü.

26 OCAK -1912 Mehmet Celal öldü.

27 OCAK -1635 Nef’i öldü.

27 OCAK -1913 Ebüzziya Tevfik öldü.

28 OCAK -1953 Neyzen Tevfik öldü.

28 OCAK -1981 Şair Özdemir Asaf öldü.

28 OCAK -1989 Tiyatro sanatçısı Gürbüz Bora öldü.

29 OCAK -1957 Ziya Osman Saba öldü.

31 OCAK -1914 Recaizade Mahmud Ekrem öldü.

ŞUBAT

08 Şubat 2001 Ahmet Kabaklı öldü.

13 Subat 1934 Cenap Şahabettin öldü.

13 Şubat 1993 İhsan Ozanoğlı öldü.

23 Şubat 1971Halit Fahri Ozansoy öldü.

24 Şubat 1946 Ömer Bedrettin Uşaklı öldü.

24 Şubat 1978 Cahit Öztelli öldü.

25 Şubat 1495 Cem Sultan öldü.

26 Şubat 1961 Hasan Ali Yücel öldü.

27 Şubat 1644 Seyhülislam Yahya öldü.

27 Şubat 1945 Hüseyin Siret Özsever öldü.

28 Şubat 1884 Ömer Seyfettin doğdu.

MART

01 MART -1874 Recaizade Ekrem doğdu.

01 MART -1985 A. Kadir öldü.

04 MART -1995 Şair ve sinema yazarı, Mina Urgan’ın oğlu Mustafa Irgat öldü.

06 MART -1920 Ömer Seyfettin öldü.

06 MART -1935 Tarihçi İbnürrefik Ahmet Nuri (Sekizinci) öldü.

06 MART -1948 Şair Kemalettin Kamu öldü.

06 MART -1986 Sinema ve tiyatro sanatçısı Gülistan Güzey öldü.

06 MART -1987 6 Mart 1988: Ses sanatçısı Mediha Demirkıran öldü.

08 MART -1944 Hüseyin Rahmi Gürpınar öldü.

08 MART -1986 Prof.Dr.Mehmet Kaplan öldü.

09 MART -1967 Vâlâ Nurettin öldü.

11 MART -1892 Enis Behiç Koryürek doğdu.

11 MART -1962 Yusuf Ziya Ortaç öldü.

11 MART -1994 Ionesco öldü.

13 MART -1970 Adalet Cimcoz öldü.

14 MART -1604 Kınalızade Hasan Çelebi öldü.

14 MART -1883 Karl Marx öldü.

14 MART -1941 Şair Metin Altıok doğdu.

15 MART -1971 Cevat Fehmi Başkut öldü.

15 MART -1981 Yaşar Nabi Nayır öldü.

16 MART -1694 Mutasavvıf şair Niyazi Mısri öldü

17 MART -1509 Şair Necati Bey öldü.

17 MART -1978 Ceyhun Atuf Kansu öldü

17 MART -1993 Beyhan Cenkçi öldü.

18 MART -1892 Ruşen Eşref Ünaydın doğdu.

18 MART -1981 Film yıldızı Cahide Sonku öldü.

19 MART -1984 Yazar Kerime Nadir öldü.

20 MART -1828 Henrik Ibsen doğdu.

20 MART -1971 Falih Rıfkı Atay öldü.

21 MART -1942 Hüseyin Suat Yalçın öldü.

21 MART -1973 Âşık Veysel öldü.

22 MART -1832 Goethe öldü.

23 MART -1842 Stendhal öldü.

23 MART -1876 Ziya Gökalp doğdu.

24 MART -1901 İsmail Safa öldü.

24 MART -1962 Behiç Ak doğdu.

25 MART -1611 Evliya Çelebi doğdu.

27 MART -1889 Yakup Kadri Karaosmanoğlu doğdu.

27 MART -1945 Halit Ziya Uşaklıgil öldü.

27 MART -1986 Ressam İhap Hulusi Görey öldü.

29 MART -1868 Maksim Gorki doğdu.

29 MART -1883 Memduh Şevket Esendal doğdu.

29 MART -1966 Aptullah Ziya Kozanoğlu öldü.

29 MART -1984 İlhami Bekir Tez öldü.

29 MART -1984 Gazeteci Ömer Sami Coşar öldü.

29 MART -1988 Şair Emin Ülgener öldü.

30 MART -1956 Mithat Cemal Kuntay öldü.

31 MART -1809 Nikolay Vasilyeviç Gogol doğdu.

Ünlü Yazar ve Şairlerin Doğum ve Ölüm Tarihleri

Bugün Hangi Şairin ya da Yazarın Doğum-Ölüm Günü

NİSAN

01 NİSAN -1918 Şair Nigâr Hanım öldü.

01 NİSAN -1978 Eğitimci yazar Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu öldü.

01 NİSAN -1984 Vecdi Seyhun öldü

02 NİSAN -1840 Emile Zola doğdu.

02 NİSAN -1891 Ahmet Vefik Paşa öldü.

02 NİSAN -1948 Sabahattin Ali öldürüldü.

02 NİSAN -1985 Behiç Duygulu öldü.

07 NİSAN -1600 Baki öldü.

07 NİSAN -1770 William Wordsworth doğdu.

08 NİSAN -1763 Ragıp Paşa öldü.

09 NİSAN -1821 Charles Baudelaire doğdu.

09 NİSAN -1985 Vedat Nedim Tör öldü.

09 NİSAN -1985 Şaziye Moral öldü.

09 NİSAN -1988 Şevket Rado öldü.

09 NİSAN -1993 Kemal Ilıcak öldü.

10 NİSAN -1988 Şevket Rado öldü.

11 NİSAN -1980 Ümit Kaftancıoğlu öldürüldü.

11 NİSAN -1989 Orhon Murat Arıburnu öldü.

12 NİSAN -1712 Şair Nabi öldü.

12 NİSAN -1937 Abdülhak Hamit Tarhan öldü.

12 NİSAN -1967 İsmail Hami Danişmend öldü.

13 NİSAN -1893 Muallim Naci öldü.

13 NİSAN -1896 Mustafa Nihat Özön doğdu.

13 NİSAN -1914 Orhan Veli Kanık doğdu.

13 NİSAN -1942 Ataol Behramoğlu doğdu.

15 NİSAN -1945 Pınar Kür doğdu.

15 NİSAN -1980 Jean Paul Sartre öldü.

15 NİSAN -1981 Süavi Süalp öldü.

16 NİSAN -1916 Behçet Necatigil doğdu.

17 NİSAN -1790 Benjamin Franklin öldü.

17 NİSAN -1981 Şekip Ayhan Özışık öldü.

18 NİSAN -1980 Suut Kemal Yetkin öldü.

18 NİSAN -1988 Şair Oktay Rifat öldü.

19 NİSAN -1993 Sabahattin Kudret Aksal öldü.

19 NİSAN -1993 Sabahattin Kudret Aksal öldü.

20 NİSAN -1923 Oktay Akbal doğdu.

21 NİSAN -1973 Kemal Tahir öldü.

21 NİSAN -1984 Sadık Atmaca (Arap Sadık) öldü.

22 NİSAN -1986 Gazeteci Hayri Alpar öldü.

24 NİSAN -1986 Aydın Emeç öldü.

25 NİSAN -1946 Sadettin Nüzhet Ergun öldü

25 NİSAN -1976 Şevket Süreyya Aydemir öldü.

26 NİSAN -1936 Sami Paşazade Sezai öldü.

27 NİSAN -1981 Münir Nurettin Selçuk öldü.

29 NİSAN -1908 Sümbülzade Vehbi öldü.

29 NİSAN -1988 Ertuğrul Soysal öldü.

MAYIS

03.05.1963 Abdülhak Şinasi Hisar öldü.

05.05.1895 Mahmut Yesari doğdu.

11.05.1954 Sait Faik Abasıyanık öldü.

16.05.1952 Memduh Şevket Esendal öldü.

17.05.1880 Ziya Paşa öldü.

17.05.1957 Nurullah Ataç öldü.

19.05.1927 Ahmet Hikmet Müftüoğlu öldü.

20.05.1878 Ali Suavi öldü.

23.05.1943 Kenan Hulusi Koray öldü.

24.05.1957 İbnülemin Mahmut Kemal İnal öldü.

24.05.1973 Selahattin Batu öldü.

25.05.1895 Cevdet Paşa öldü.

25.05.1983 Necip Fazıl Kısakürek öldü.

26.05.1905 Necip Fazıl Kısakürek doğdu.

HAZİRAN

1 Haziran 1826 Adile Sultan doğdu.

2 Haziran 1970 Orhan Kemal öldü.

2 Haziran 1991 Ahmed Arif öldü.

3 Haziran 1870 Ahmet Hikmet Müftüoğlu doğdu.

3 Haziran 1963 Nâzım Hikmet öldü.

4 Haziran 1933 Ahmet Haşim öldü.

5 Haziran 1871 Aktör ve şair Cahit Irgat öldü.

5 Haziran 1947 Ebubekir Hazım Tepeyran öldü.

7 Haziran 1979 Oğuz Özdeş öldü.

8 Haziran 1986 Hasan Refik Ertuğ öldü.

8 Haziran 1987 Cahit Zarifoğlu öldü.

10 Haziran 1966 Hamdullah Suphi Tanrıöver öldü.

10 Haziran 1984 Halide Nusret Zorlutuna öldü.

11 Haziran 1942 Selahattin Enis öldü.

13 Haziran 1987 Cemil Meriç öldü.

15 Haziran 1961 Peyami Safa öldü.

15 Haziran 1966 İzzet Melih Devrim öldü.

18 Haziran 1982 Ülkü Arman öldü.

19 Haziran 1973 Tahir Alangu öldü.

20 Haziran 1989 Hasan İzzettin Dinamo öldü.

20 Haziran 1997 Cahit Külebi öldü.

21 Haziran 1980 Ahmet Muhip Dıranas öldü.

23 Haziran 1901 Ahmet Hamdi Tanpınar doğdu.

24 Haziran 1599 Şair Nev’i öldü.

27 Haziran 1921 Yusuf Atılgan doğdu.

28 Haziran 1952 Enis Batur doğdu.

28 Haziran 1966 Fuat Köprülü öldü.

29 Haziran 1989 Tahsin Saraç öldü.

Bugün Hangi Yazarın Doğum Ölüm Yıldönümü

TEMMUZ

1 Temmuz 1904 Şemsettin Sami öldü.

1 Temmuz 1955 Halide Edip Adıvar’ın kocası Dr. Adnan Adıvar öldü.

2 Temmuz 1904 Anton Çehov öldü.

2 Temmuz 1980 Mehmet Behçet Yazar öldü.

3 Temmuz 1946 Muzaffer Tayyip Uslu

3 Temmuz 1972 Hasan Âli Ediz öldü.

5 Temmuz 1995 Aziz Nesin öldü.

6 Temmuz 1987 Prof. Dr. İdris Küçükömer öldü.

7 Temmuz 1975 Reşat Ekrem Koçu öldü.

7 Temmuz 1993 Rıfat Ilgaz öldü.

7 Temmuz 1993 Rıfat Ilgaz öldü.

8 Temmuz 1621 La Fontaine doğdu.

8 Temmuz 1981 Cengiz Tuncer öldü.

10 Temmuz 1992 Cevdet Kudret öldü.

11 Temmuz 1978 Bedrettin Cömert öldürüldü.

13 Temmuz 1959 Ekrem Reşit Rey öldü.

13 Temmuz 1986 Mehmet Şeyda Çeliker öldü.

13 Temmuz 1986 Mehmet Seyda öldü.

14 Temmuz 1995 Bilge Karasu öldü.

15 Temmuz 1977 Romancı Esat Mahmut Karakurt öldü.

15 Temmuz 1983 Sinema ve tiyatro sanatçısı, yazarı Ahmet Üstel öldü.

17 Temmuz 1790 Adam Smith öldü.

17 Temmuz 1961 Vasfi Mahir Kocatürk öldü.

18 Temmuz 1965 Refik Halit Karay öldü.

20 Temmuz 1959 Oyun yazarı Musahipzade Celal öldü.

22 Temmuz 1983 Şükûfe Nihal’in oğlu, Necdet Sander öldü.

22 Temmuz 1987 Gazeteci Örsan Öymen öldü.

23 Temmuz 1908 Behçet Kemal Çağlar doğdu.

23 Temmuz 1925 Arif Damar doğdu.

23 Temmuz 1967 Ahmet Kutsi Tecer öldü.

23 Temmuz 1972 Fosforlu Cevriye’nin yazarı Suat Derviş öldü.

24 Temmuz 1802 Baba Alexandre Dumas doğdu.

24 Temmuz 1989 Ressam Cevat Dereli öldü.

25 Temmuz 1929 Safveti Ziya öldü.

25 Temmuz 1974 Oyun yazarı İsmet Küntay öldü.

27 Temmuz 1984 Şair İbrahim Zeki Burdurlu öldü.

27 Temmuz 1989 Gazeteci-yazar Nimet Arzık öldü.

28 Temmuz 1986 Oyun yazarı Sadık Şendil öldü.

29 Temmuz 1983 Tiyatro sanatçısı Mürüvvet Sim öldü.

29 Temmuz 1983 Opera sanatçısı Özcan Sergen öldü.

AĞUSTOS

4 Ağustos 1993 Ressam Sabir Berkel öldü.

5 Ağustos 1850 Guy de Maupassant doğdu.

5 Ağustos 1991 Orhan Hançerlioğlu öldü.

6 Ağustos 1893 Nabizade Nazım öldü.

8 Ağustos 1918 “Pardayanlar” dizisinin yazarı Michel Zevaco öldü.

8 Ağustos 1928 Edip Cansever doğdu.

8 Ağustos 1985 Abdülkadir Bulut öldü.

11 Ağustos 1989 Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı gazeteci Rafet Genç öldü.

12 Ağustos 1999 Can Yücel öldü.

14 Ağustos 1956 Şair, oyun yazarı ve tiyatro kuramcısı Bertolt Brecht öldü.

14 Ağustos 1974 Nihad Sami Banarlı öldü.

14 Ağustos 1988 Kayhan Sağlamer öldü.

15 Ağustos 1938 Romancı Ayla Kutlu Antakya’da doğdu.

16 Ağustos 1945 Romancı Mahmut Yesari öldü.

16 Ağustos 1993 Felsefeci Macit Gökberk öldü.

17 Ağustos 1864 Hüseyin Rahmi Gürpınar doğdu.

17 Ağustos 1968 Necmettin Halil Onan öldü.

18 Ağustos 1850 Balzac, Paris’te öldü.

18 Ağustos 1984 Tarih profesörü İbrahim Kafesoğlu öldü.

19 Ağustos 1915 Tevfik Fikret öldü.

20 Ağustos 1979 Şair Ömer Faruk Toprak öldü.

21 Ağustos 1992 Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu öldü.

21 Ağustos 1972 Orhan Seyfi Orhon öldü.

22 Ağustos 1920 Bilimkurgu yazarı Isaac Asimov Rusya’da Petroviçi’de doğdu.

22 Ağustos 1985 Turgut Uyar öldü.

22 Ağustos 1989 Gazeteci yazar Afıf Yesari öldü.

23 Ağustos 1896 Nurullah Ataç doğdu

25 Ağustos 1982 Abdülbaki Gölpınarlı öldü.

25 Ağustos 1982 Sinema ve tiyatro sanatçısı Muazzez Arca öldü.

27 Ağustos 1770 Georg Wilhelm Friedrich Hegel doğdu.

27 Ağustos 1937 Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem Bolayır öldü.

28 Ağustos 1749 Goethe doğdu.

28 Ağustos 1993 Ressam Ali Avni Çelebi öldü.

28 Ağustos 1993 Yönetmen ve yazar Oben Güney öldü.

30 Ağustos 1993 Türk Sanat Müziği Sanatçısı Taner Şener öldü.

31 Ağustos 1867 Charles Baudelaire, Paris’te 46 yaşında öldü.

31 Ağustos 1873 Ahmed Resmi Efendi öldü.

EYLÜL

2 Eylül 1907 Pertev Naili Boratav doğdu.

4 Eylül 1990 Turan Dursun öldürüldü.

5 Eylül 1905 Arthur Koestler Budapeşte’de doğdu.

5 Eylül 1993 Hikaye ve roman yazarı Samim Kocagöz öldü.

6 Eylül 1982 Yazar ve çevirmen Azra Erhat öldü.

8 Eylül 1974 Celâl Sılay öldü.

9 Eylül 1828 Tolstoy doğdu.

9 Eylül 1869 Abdullah Cevdet doğdu.

9 Eylül 1984 Yılmaz Güney Paris’te kanserden öldü.

10 Eylül 1985 Tiyatro ve sinema sanatçısı Erkan Yücel öldü.

13 Eylül 1592 Montaigne ünlü Denemeler’inin yeni baskısını hazırlarken öldü.

13 Eylül 1871 Gazeteci Şinasi, yakalandığı beyin hastalığından kurtulamayarak öldü.

14 Eylül 1321 Dante, sıtmadan öldü, 56 yaşındaydı.

15 Eylül 1901 Kemalettin Kamu doğdu.

15 Eylül 1914 Orhan Kemal doğdu.

15 Eylül 1972 Baki Süha Ediboğlu öldü.

18 Eylül 1993 Türk Halk Müziği ustalarından Nida Tüfekçi öldü.

20 Eylül 1985 Türk Halk Müziği yorumcusu Ruhi Su öldü.

21 Eylül 1932 Ahmet Rasim öldü.

21 Eylül 1959 Ruşen Eşref Ünaydın öldü

21 Eylül 1975 Bedri Rahmi Eyüboğlu öldü.

22 Eylül 1890 Çingeneler’in yazarı Osman Cemal Kaygılı doğdu.

24 Eylül 1973 Şukufe Nihal öldü.

25 Eylül 1897 William Faulkner doğdu.

26 Eylül 1888 T.S. Eliot doğdu.

28 Eylül 1917 Süleyman Nesip öldü.

29 Eylül 1547 Cervantes doğdu.

29 Eylül 1883 Celal Sahir Erozan doğdu.

30 Eylül 1207 Mevlana Celaleddin Rumi doğdu.

30 Eylül 1936 Sevgi Soysal doğdu.

30 Eylül 1978 Ali Nihat Tarlan öldü.

Yazar ve Şairlerin Aya Göre Doğum-Ölüm Yıldönümleri

EKİM

01 Ekim 1950 Faik Ali Ozansoy öldü

01 Ekim 1964 Safiye Erol öldü.

03 Ekim 1984 Yazar Muazzez Tahsin Berkant öldü.

03 Ekim 1993 Barış Derneği Başkanı Mahmut Dikerdem öldü.

04 Ekim 1910 Cahit Sıtkı Tarancı doğdu.

06 Ekim 1657 Kâtip Çelebi öldü.

06 Ekim 1968 Sabri Esat Siyavuşgil öldü.

07 Ekim 1849 Edgar Allan Poe, 40 yaşında öldü.

09 Ekim 1989 Yusuf Atılgan öldü

11 Ekim 1985 Şair Metin Eloğlu öldü.

11 Ekim 1987 Kapatılan TİP’in Genel Başkanı Behice Boran Belçika’da öldü.

12 Ekim 1982 Aktör Yıldırım Önal öldü.

13 Ekim 1956 Cahit Sıtkı Tarancı öldü

13 Ekim 1973 Halikarnas Balıkçısı öldü.

14 Ekim 1969 Şair Mustafa Seyit Sutüven öldü

14 Ekim 1999 Yazar Fakir Baykurt Almanya’da öldü.

15 Ekim 1844 Nice (Nietzsche) doğdu.

15 Ekim 1958 Asaf Hâlet Çelebi öldü.

16 Ekim 1854 Oscar Wilde doğdu

18 Ekim 1949 Enis Behiç Koryürek öldü

18 Ekim 1957 Hüseyin Cahit Yalçın öldü.

18 Ekim 1985 Sabri Altınel öldü

19 Ekim 1996 Kemalettin Tuğcu öldü.

20 Ekim 1854 Rimbaud doğdu.

20 Ekim 1985 Şair Sabri Altınel öldü.

21 Ekim 1971 Neruda, Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.

23 Ekim 1582 Latifi öldü

23 Ekim 1817 Fransız gramerci, ansiklopedist ve sözlükçü Pierre Larousse doğdu.

24 Ekim 1924 Ziya Gökalp öldü

24 Ekim 1969 Behçet Kemal Çağlar öldü.

27 Ekim 1978 Agâh Sırrı Levend öldü.

29 Ekim 1789 Muhayyelat yazarı Aziz Efendi öldü.

29 Ekim 1871 Paul Valéry doğdu.

29 Ekim 1935 Füruzan doğdu.

29 Ekim 1949 İbrahim Alaaddin Gövsa öldü

30 Ekim 1993 Ömer Asım Aksoy öldü.

30 Ekim 1994 Halkbilimci ve şair Oğuz Tansel öldü.

KASIM

01 Kasım 1958 Yahya Kemal Beyatlı öldü.

05 Kasım 1982 Gazeteci Burhan Felek öldü.

05 Kasım 1984 Şair Ümit Yaşar Oğuzcan öldü.

07 Kasım 1958 Aka Gündüz öldü.

07 Kasım 1963 Hakkı Süha Gezgin öldü.

08 Kasım 1973 Faruk Nafiz Çamlıbel öldü.

08 Kasım 1979 Nevzat Üstün öldü.

10 Kasım 1938 Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’da öldü.

11 Kasım 1312 Sultan Veled öldü.

12 Kasım 1943 Sadri Ertem öldü.

14 Kasım 1950 Orhan Veli Kanık öldü.

14 Kasım 1971 Celal Esat Arseven öldü.

16 Kasım 1935 Celal Sahir Erozan öldü

16 Kasım 1974 Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu öldü.

17 Kasım 1982 Tiyatro sanatçısı, şair ve çevirmen Suat Taşar öldü.

19 Kasım 1984 Ressam Eşref Üren öldü.

27 Kasım 1819 Mütercim Asım öldü.

28 Kasım 1932 Abdullah Cevdet öldü.

29 Kasım 1942 Emin Bülent Serdaroğlu öldü.

ARALIK

01 Aralık 1884 Yahya Kemal Beyatlı doğdu.

01 Aralık 1888 Namık Kemal öldü.

01 Aralık 1942 Rüştü Onur öldü.

01 Aralık 1988 Kemani Necati Tokyay öldü.

02 Aralık 1983 Türkan Şoray ve Cihan Ünal, Kastamonu’da evlendi.

02 Aralık 1993 Madaralı Roman Ödülü’nün kurucusu Fikret Madaralı öldü.

04 Aralık 1967 Fazıl Ahmet Aykaç öldü

05 Aralık 1972 Adnan Veli Kanık öldü.

06 Aralık 1936 Leyla Hanım öldü.

07 Aralık 1874 Hüseyin Cahit Yalçın doğdu.

07 Aralık 1956 Reşat Nuri Güntekin öldü.

07 Aralık 1979 Cavit Orhan Tütengil öldürüldü.

07 Aralık 1993 Ressam, yazar, Abidin Dino Paris’te öldü.

11 Aralık 1975 Nihal Atsız öldü

11 Aralık 1983 Sedat Simavi öldü.

12 Aralık 1945 Selim Nüzhet Gerçek öldü.

12 Aralık 1987 Adile Naşit öldü.

12 Aralık 1988 Ressam Zeki Faik İzer öldü.

13 Aralık 1977 Oğuz Atay öldü

13 Aralık 1979 Behçet Necatigil öldü.

15 Aralık 1989 Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Şen öldü.

16 Aralık 1956 Ercüment Ekrem Talu öldü.

17 Aralık 1273 Mevlana Celaleddin Rumi öldü

18 Aralık 1967 İsmail Hikmet Ertaylan öldü.

18 Aralık 1989 Şair ve yazar Sunullah Arısoy öldü.

19 Aralık 1988 Sosyal bilimci Niyazi Berkes öldü.

21 Aralık 1840 Namık Kemal doğdu.

23 Aralık 1931 Mehmet Rauf öldü.

24 Aralık 1867 Tevfik Fikret doğdu

26 Aralık 1530 Babür Şah öldü

27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy öldü

28 Aralık 1912 Ahmet Mithat Efendi öldü.

28 Aralık 1964 Umran Nazif Yiğiter öldü.

31 Aralık 1949 Rıza Tevfik Bölükbaşı öldü

Alfabetik Sıraya Göre Yazar ve Şairlerin Doğum ve Ölümleri
Abbas Sayar21 Mart 192312 Ağustos 1999
Abdülhak Şinasi188803 Mayıs 1963
Abdülhak Hamit Tahran02 Ocak 185212 Nisan 1937
Adnan Yücel27 Mart 195324 Temmuz 2002
Agah Sırrı Levent189428 Ekim 1978
Ahmed Arif192702 Haziran 1991
Ahmet Hamdi Tanpınar23 Haziran 190124 Ocak 1962
Ahmet Haşim188504 Haziran 1933
Ahmet Kudsi Tecer190123 Temmuz 1967
Ahmet Muhip Dıranas190821 Haziran 1980
Ahmet Rasim186421 Eylül 1932
Aka Gündüz ( Enis Avni )18867 Kasım 1958
Arif Nihat Asya07 Şubat 190405 Ocak 1957
Asaf Halet Çelebi29 Aralık190715 Ekim 1958
Asım Bezirci192702 Temmuz 1993
Aşık Veysel Şatıroğlu189421 Mart 1973
Atilla İlhan15 Haziran 192511 Ekim 2005
Aziz Çalışlar194228 Kasım 1995
Aziz Nesin191506 Temmuz 1995
Azra Erhat191506 Eylül 1982
Bedri Rahmi Eyüboğlu191321 Eylül 1975
Behçet Aysan01 Temmuz 194902 Temmuz 1993
Behçet Kemal Çağlar23 Temmuz 190824 Ekim 1969
Behçet Necatigil16 Nisan 191613 Aralık 1979
Behzat Ay02 Mayıs 193612 Temmuz 1999
Bekir Yıldız193308 Ağustos 1998
Berna Moran192131 Ekim 1993
Bilge Karasu193014 Temmuz 1995
Burhan Arpad19 Mayıs 191004 Aral.1994
Cahit Sıtkı Tarancı04 Ekim 191012 Ekim 1956
Can Yücel192612 Ağustos 1999
Cemal Süreyya193109 Ocak 1990
Cemil Meriç12 Aralık 191713 Haziran 1987
Cenap Şahabettin187013 Şubat 1934
Cevat Fehmi Başkut190515 Mart 1971
Cecdet Kudret07 Şubat 190710 Temmuz 1992
Ceyhun Atuf Kansu07 Aralık 191917 Mart 1978
Doğan Avcıoğlu192604 Kasım 1983
Ece Ayhan Çağlar193112 Temmuz 2002
Edip Cansever09 Ağustos 192828 Mayıs 1986
Enver Naci Gökşen191601 Ocak 1986
Erdem Bayazıt19395 Temmuz 2008
Fahri Celalettin Göktulga189503 Haziran 1975
Fakir Baykurt15 Haziran 192911 Ekim 1999
Falih Rıfkı Atay189420 Mart 1971
Faruk Nazif Çamlıbel18 Mayıs 189808 Kasım 1973
Feyyaz Kayacan191905 Nis.1993
Haldun Taner191507 Mayıs 1986
Halide Edip Adıvar188409 Ocak 1964
Cevat Şakir Kabaağaçlı17 Nisan 188613 Ekim 1973
Halit Fahri Ozansoy189123 Şubat 1971
Halit Ziya Uşaklıgil186827 Nis.1945
Hasan Hüseyin Korkmazgil192726 Şubat 1984
Hasan İzzettin Dinamo190920 Haziran 1989
Hilmi Yücebaş191521 Şubat 1996
Hüseyin Cahit Yalçın187418 Ekim1957
Hüseyin Rahmi Gürpınar17 Ağustos 186408 Mart 1944
Refik Ahmet Nuri Sekizinci187406 Mart 1935
İbrahim Zeki Burdurlu192227 Temmuz 1984
İlhami Bekir Tez190529 Mart 1984
İlhan Tarus190708 Ocak 1967
İsmail Hakkı Baltacıoğlu189401 Nisan 1978
Kemal Bilbaşar191022 Ocak 1983
Kemal Tahir (Demir)15 Nis.191021 Nisan 1973
Kemalettin Tuğcu190218 Ekim 1996
Kerim Korcan191809 Kasım 1990
Kerime Nadir Arzak05 Şubat 191720 Mart 1984
Enis Behiç Koryürek11 Mart 189118 Ekim 1949
Mahmut Yesari05 Mayıs 189516 Ağustos 1945
Mehmet Akif Ersoy20 Aralık 187327 Ağustos 1936
Mehmet Emin Yurdakul186914 Ocak 1944
Mehmet Fuat Köprülü189028 Haziran 1966
Mehmet Rauf187523 Aral.1931
Mehmet Seyda15 Ağustos 191913 Temmuz 1986
Melih Cevdet Anday191528 Kasım 2002
Menduh Şevket Esendal29 Mart 188316 Mayıs 1952
Metin Altıok194109 Temmuz 1993
Metin Eroğlu11 Mart 192711 Ekim 1985
Muallim Naci195013 Nisan 1893
Muazzez Tahsin Berkant190004 Ekim 1984
Mustafa Baydar192020 Ağustos 1976
Mühasipzade Celal186820 Temmuz 1959
Nabizade Nazım186206 Ağustos 1893
Namık Kemal21 Aral.184002 Aralık 1888
Nazım Hikmet Ran190203 Haziran 1963
Necati Cumalı192110 Ocak 2001
Necip Fazıl Kısakürek26 Mayıs 190425 Mayıs 1983
Nezihe Meriç192518 Ağustos 2009
Nihal Atsız12 Ocak 190511 Aralık 1975
Nurullah Ataç21 Ağustos 189817 Mayıs 1957
Oktay Arayıcı193622 Ocak 1985
Oktay Rifat191418 Nisan 1988
Orhan Kemal15 Eyl.191402 Haziran 1970
Orhan Faik Gökyay190202 Aralık 1994
Orhan Veli Kanık13 Nis.191414 Kasım 1950
Orhan Seyfi Orhon189022 Ağustos 1972
Ömer Asım Aksoy189830 Ekim 1993
Ömer Seyfettin28 Şubat 188406 Mart 1920
Özdemir Asaf11 Haziran 192328 Ocak 1981
Peyami Safa188915 Haziran 1961
Rauf Mutluay192514 Mayıs 1995
Recaizade Mahmut Ekrem01 Mart 184731 Ocak 1914
Refik Ahmet Sevengil190313 Eylül 1970
Refik Halit Karay188818 Temmuz 1965
Remzi Oğuz Arık189903 Nisan 1954
Reşat Enis01 Haziran 190912 Ocak 1984
Reşat Nuri Güntekin25 Kasım 188907 Aralık 1956
Rıfat Ilgaz191107 Temmuz 1993
Ruşen Eşref Ünaydın18 Mart 189221 Eyl.1959
Sabahattin Ali25 Şubat 190702 Nisan 1948
Sabahattin Kudret Aksal25 Nisan 192019 Nisan 1958
Sabahattin Eyüboğlu190813 Ocak 1973
Sabri Esat Siyavuşgil190706 Ekim 1968
Sadettin Nüzhet Ergun190124 Nisan 1946
Sadri Erten190012 Kasım 1943
Sait Faik Abasıyanık25 Kasım 190611 Mayıs 1954
Salah Birsel14 Kasım 191910 Mart 1999
Samet Ağaoğlu190906 Aralık 1982
Samipaşazade Sezai186026 Nisan 1936
Samim Kocagöz13 Şubat 191605 Eyl. 1993
Sedat Simavi189811 Aralık 1953
Selahattin Batu25 Aralık 190524 Mayıs 1973
Sevgi Soysal193622 Kasım 1976
Sevim Burak193130 Aralık 1983
Suut Kemal Yetkin190318 Nisan 1980
Şevket Süreyya Aydemir189725 Nisan 1976
Şinasi182613 Eylül 1871
Tahir Alangu191619 Haziran 1973
Tarık Buğra191825 Şubat 1994
Tevfik Fikret24 Aralık 186719 Ağustos 1915
Turgut Uyar192722 Ağustos 1985
Uğur Mumcu194224 Ocak 1993
Ümit Kaftancıoğlu193511 Nisan 1980
Ümit Yaşar Oğuzcan192604 Kasım 1984
Vedat Nedim Tör189709 Nisan 1985
Yahya Kemal Beyatlı02 Aralık 188401 Kasım 1958
Yakup Kadri Karaosmanoğlu27 Mart 188913 Aralık 1974
Yaşar Kemal192328 Şubat 2015
Yusuf Atılgan27 Haziran 192109 Ekim 1989
Yasuf Ziya Ortaç189511 Mart 1967
Ziya Gökalp23 Mart 187625 Ekim 1924

 

Şunlarda Hoşunuza Gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir