5 Vakit Namazda Sırasıyla Okunan Dualar ve Sureler

Namazda Okunan Dualar ve Sureler Sırası
Namazda Okunan Dualar ve Sureler Sırası

Bu sayfada 5 vakit namazda okunan Kuran’ı Kerim’in kısa sureleri yer almaktadır. Namazda okunacak dualar ve sureler’ in Arapça okunuşu ve Türkçe anlamları, yazımızda alt alta anlaşılır bir şekilde verilmiştir. Bilmeyenler için Arapça okunuşu yazılarak hemen altında da ilgili duanın ve surenin anlamı verilmiştir. Namazda Okunan Dualar ve Sureler Sırası ve Namazlarda ve diğer zamanlarda devamlı okunan dualar Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamları ile sıralanmıştır. 

Namazla Bilmecesi: Hak Teâlâ hoş yaratmış beş yemiş, beşi de birbirini görmemiş, ikisine gün dokunur yaz ve kış, üçü dahi hiç gün yüzü görmemiş. (5 Vakit Namaz)

Farsça bir kelime olan namaz, Kur’an’da “salat” kelimesi ile ifade edilir. “Salat ve Dua” uylukların başındaki iki tümsek kemiği hareket ettirmek anlamlarına gelmektedir. Din ıstılahında ise namaz, “Peygamberimizin uyguladığı şekilde yerine getirilen, kalp, dil ve bedenle birlikte yapılan bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz bizlere birçok dua şekli öğretmiştir. Bu dualardan biri de Hz. İbrahim (a.s.) namaz ile ilgili duasıdır. Rabbimiz bizlere bu duayı şöyle bildirmektedir.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur. Hesap görülecek günde, beni, anamı babamı ve inananları bağışla.” (İbrâhim, 14/40-41.)

Namaz dinin direğidir. Müslümanın Yaratıcıyla irtibatını sürekli canlı tutan namazdır. Bu itibarla namaz konusunda gevşeklik göstermemek gerekir. Ancak namaz şekilden ibaret kalmamalı, bir zevk haline dönüştürülmelidir. Bunu yapmanın belli başlı kuralı vardır. Bunlardan biri de sureleri sırasıyla okumak. İşte namazda okunan dualar ve sureler sırası, anlamları, Türkçe okunuşları ve Arapça okunuşları ile beraber…

Namaz ve Dua Hakkında Ayetler

“Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. “Mümin, namazlarına müdavimdir. Namazlarını zevkle ve isteyerek kılar.” Bakara, 2/45

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.”İman kalbine yerleşmiş ve gerçek mü’min niteliğini kazanmış bir müslümana namaz kılmak ağır ve zor gelmez.” Bakara, 2/153

Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar.” Nisa, 4/142

Namaz kılarken sıklıkla okuduğumuz dualar ve zammı sureler vardır. Zammı Sure; Namaz kılınırken Fatiha’dan sonra okunan, kısa surelere zammı sure denir. Zammı sure olarak genellikle Kuran ı Kerim’in son kısmında olan, kısa sureler okunmaktadır. Yeterli kadar ezberi olan herkes Kuran ı Kerim’in diğer surelerinde olan ayetlerle de namazı kılabilir. Fakat okuduğu ayet en az 3 ayet olmalıdır ve diğer rekâtlarında kalınan yerden devam etmelidir. 

Peygamberimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur:

عَنْ أَ بِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّ ه صلى الله عليه وسلم كَانَ ي قَُولُ ” الصَّلَوَاتُ الَْْمْسُ وَالُْْمُعَةُ

إ لََ الُْْمُعَ ة وَرَمَضَانُ إ لََ رَمَضَانَ مُكَ فِّرَاتٌ مَا ب يَْ نَ هُنَّ إ ذَا اجْتَ نَبَ الْكَبَائ رَ ” .

Beş vakit namaz ve Cuma namazı diğer Cuma namazına kadar, Ramazan, diğer Ramazan’a kadar büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde (kaçındığında) aralarında işlenen küçük günahlara kefarettirler. Müslim, Sahih,Tahâre, 3/16. (I, 209.); Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 229. Şimdi namazda okunan dualar ve sureler sırası ve anlamları kısmına geçebiliriz.

Namazda Okunan Dualar ve Sureler Sırası

  1. Fil Suresi
  2. Kureyş Suresi
  3. Maun Suresi
  4. Kevser Suresi
  5. Kafirun Suresi
  6. Nasr Suresi
  7. Tebbet Suresi
  8. İhlas Suresi
  9. Felak Suresi Nas Suresi

5 Vakit Namazda Sırasıyla Okunan Dualar ve Sureler

SUBHANEKE

Okunuşu: Allahü Ekber. Sübhâneke allâhümme vebihamdik. Vetebêra kesmük. Veteâlê ceddük.( Vecelle senêük). Velê ilêhe ğayruk.. (‘Vecelle senêük’ sadece cenaze namazında ilave edilerek okunur.)

Anlamı: Allah En Büyüktür. Allah’ım, seni tenzih ve hamd ile tesbih ederim. Senin adın mübârektir. Senin azametin çok yücedir. (Senin şânın yücedir.) Ve senden başka hiçbir ilâh yoktur.

TAHİYYAT

Okunuşu: Allahü Ekber. Ettehıyyêtü lillahi ves-salevêtü vet-tayyibat. Esselêmü aleyke eyyühen-nebiyyü verahmetullâhi veberakêtüh. Esselêmü aleykê ve alê ıbadillêhis-sâlihîn. Eşhedü ella ilêhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh.

Anlamı: Allah En Büyüktür. Her türlü sözlü, bedeni ve mali ibadetler Allah’a mahsustur. Ey şanı yüce Peygamber, selam ve Allah’ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehadet ederim (yakinen bilirim) ki, Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve şehadet erdim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.

SALLİ-BÂRİK

Okunuşu: Allahü Ekber. Allâhümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrâhîme ve ala âli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd.

Anlamı: Allah’ım, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve âline, Hz. İbrahim’e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle.

Okunuşu: Allahü Ekber. Allâhümme barik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed. Kema bêrakte ala İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd.

Anlamı: Allah En Büyüktür. Allah’ım, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âlini, Hz. İbrahim ve âlini mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.

RABBENÂ

Okunuşu: Allahü Ekber. Allahümme rabbena êtinê fid-dünyâ haseneten-ve-fil-êhîrati haseneten-ve-gınâ azâben-nâr.

Anlamı: Allah En Büyüktür. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve âhirette iyi hâl ver ve bizi o ateş azabından koru.

RABBENÂĞ-FİRLİ

Okunuşu: Allahü Ekber. Rabbenağfir-lî velivêlideyye velil mü’minîne yevme yegûmül hısêb. Birahmetike yê erhamer-râhımîn.

Anlamı: Allah En Büyüktür. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde -herkesin sorguya çekileceği günde bağışla.

KUNUT DUALARI-1

Okunuşu: Allahü Ekber. Allâhümme innê nesteînüke venestağfiruke venestehdîk. Ve nü’minü bike venetübü ileyke venetevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra küllehü ve neşküruk. Velê nekfüruk. Ve nahleu venetrukümey-yefcüruk.

Anlamı: Allah En Büyüktür. Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

KUNUT DUALARI-2

Okunuşu: Allahü Ekber. Allâhümme iyyêke na’büdü veleke nüsallî venescüdü ve ileyken nes-â. Venahfidü nârcü rahmeteke venahşê azêbeke. İnne azêbeke bilküffêri mülhık.

Anlamı: Allah En Büyüktür. Allah’ım, ancak sana ibadet eder, sadece senin için namaz kılar ve secde ederiz. Ancak sana (kulluk) için çalışır ve koşarız. Rahmetini umar, azabından da korkarız. Zira senin azabın kâfirlere ulaşıcıdır.

ÂMENTÜ

Okunuşu: Allahü Ekber. Âmentü billahi Ve melâiketihî ve kütübihî ve rüsülihî Ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi”l-kaderi hay rihî ve şerrihî minallahi teâlâ Ve’l-ba”sü ba’de’l mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve re sûlüh.

Anlamı: Allah En Büyüktür. Ben Allahü Teâlâ’ya ve O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allahü Teâlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmekte haktır. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve peygamberidir.

FATİHA SURESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. Elhamdülillehi rabbil alemin. Er-rahmenirrahim. Meliki yevmiddin. İyyeke ne’büdü ve iyyeke nesteîn. İhdines sıratal müstekîm. Sıratellezine en-âmte aleyhim ğayril meğdubi aleyhim veleddâllin.

Anlamı: Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün sahibi olan Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder,yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gadaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

FİL SURESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. Elem tera keyfe feale rabbüke bi-eshabil fil. Elem yec’al keydehüm fi tedlil. Ve ersele aleyhim tayran ebebil. Termihim bihıceratim min siccil. Fecealehüm keasfim me’kül.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. Rabb’inin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Kuşlar, onların üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

KUREYŞ SURESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. Li ilefi Kurayşin ilefihim rihleteş-şitei ves-sayyf. Felya’büdü rabbe hezel beytillezi et-amehüm min cüıv ve emenehüm min havvf.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kâbe) Rabbine kulluk etsinler.

MAUN SURESİ

Okunuşu: Eraeytellezi yükezzibü bid-din. Fezelikellezi yedü’ul yetim. Vele yehuddu ale ta’amil miskin. Feveylül lil müsallin. Ellezinehüm an saletihim sehün. Ellezinehüm yüraüne ve yemneu nel meun.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kalkar; yoksulu doyurmaya teşvik etmez, yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar.

KEVSER SURESİ

Okunuşu: İnne a’tayne kelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şenieke hüvel ebter.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. Ey Muhammed!” Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

KÂFİRÛN SURESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. Kul ye eyyühel kefirun. Le a’büdü me ta’büdün. Vele entüm abidüne me a’büd. Vele ene abidüm me abettüm. Vele entüm abidüne me a’büd. Leküm dinüküm veliye din.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

NASR SURESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. İza ce’e nasrullahi velfeth. Veraeyten-neseyedhulüne fi dinillehi efvece. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü. İnnehü kene tevvebe.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

TEBBET SURESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. Tebbet yede ebilehebiv veteb’be. Me ağne anhü melühü veme keseb. Seyasle neran zetelehebiv vemraetüh. Hammeletel hatab. Ficidihe hablüm mim mesed.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).

İHLÂS SURESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. Kul hüvellahü ehad. Ellehüs-samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekül lehü küfüven ehad.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.

FELAK SURESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. Kul euzü birabbil felak. Min şerri me halak. Ve min şerri gasigin ize vegab. Ve min şerrin-neffeseti fil-ugad. Ve min şerri hasidin ize hased.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.

NÂS SURESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. Kûl euzü birabbin-nas. Melikin-nas. İlehin-nas. Min şerril vesvesil hannas. Ellezi yüvesvisü fi sudürin-nas. Minel cinneti ven-nas.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla De ki: İnsanların kalblerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların ilahına sığınırım.

AYET-EL KÜRSİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. Allahü le ilehe ille hüvel hayyül gayyüm. Le te’huzühü sinetüv vele nevm. Lehü me fis-semeveti veme fil ard. Menzellezi yeşfeu ındehü ille bi iznih.Ya’lemü me beyne eydihim veme halfehüm vele yühıtune bi şey-im min ılmihi ille bime şee. Vesia kürsiyyühüs-semeveti vel ard. Vele yeüdühü hıfzuhüme vehüvel aliyyül azim. Sadakallahül azim.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir ve kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

EZAN DUASI

Okunuşu: Bismillâhirrahmenirrahim. Allahümme rabbe hezihid-de’vetit-temmeti vessaletil gaimeti. Eti muhammedenil vesilete vel fedılete vedderaceter-rafiate vebashü megamen mahmudenillezi ve adtehü inneke le tühlifül miad.

Anlamı: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Allah’ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed (s.a.v.)’e hayrı, fazileti ve yüksek dereceyi ver. O’nu kendisine vaat ettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır. Muhakkak ki sen va’dinden dönmezsin.

namazdan sonra okunacak dua
namazdan sonra okunacak dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Elhamdülillâhi Rabbil’ âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ rasülinâ Muhammed’in ve âlâ âlihi ve Sahbihî ecmâ’in. Ya Rabbi! Kıldığım Namazı eksik ve kusurları ile birlikte kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i Tevhid söylememi nasîb eyle. Ölmüşlerime afvu mağfiret eyle. Ya Rabbi! Beni şeytan şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhâfâzâ eyle! Sen bizi her türlü tehlikelerden koru. Evimize iyilikler, helâl ve hayırlı rızk’lar ihsan eyle! Ehl-i islama selamet ihsân eyle. A’dây-ı müslimini kahr-u perişan eyle. Kâfirlerle cihâd etmekte olan Müslümanlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle.

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve  fâfü annî. Ya rabbi hastalarımıza şifa,dertli olanlarımıza deva ihsân eyle! Allahümme innî es’elükessıhhate vel’afiyete vel emânete ve hüs-nelhûlkî verrîdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrahîmîn. Anama Babama ve kardeşlerime, akrabalarımda, arkadaşlarıma, dostlarıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet, rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle!! Ya Rabbi. Sen etmiş bu duayı dergâhı ilahinde kabul ve makbul eyle. Ettiğiniz tövbeleri kabul eyle. Lillâhi Tealel FATİHA…

1
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
1
harika
Harika
5 Vakit Namazda Sırasıyla Okunan Dualar ve Sureler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Web Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!