Mevlid Kandilinde Yapılacak İbadetler

Mevlid Kandilinde Yapılacak İbadetler
Mevlid Kandilinde Yapılacak İbadetler

Mevlid Kandili ibadetleri Müslümanlar için büyük önem taşıyor.  Mevlid kandili duası etmek ve Mevlid Kandili ibadetleri 2021 yılında da bu geceyi manevi şekilde geçirmek isteyenler için faydalı bir içerik hazırladık. Hz. Muhammed’in (s. a. s) doğduğu gün olan Mevlid Kandilinde Yapılacak İbadetler, okunacak dualar neler, Mevlid kandilinin faziletleri, anlamı ve önemi ne, Mevlid kandili zikirleri ve ayetleri neler ve detaylar!

Mevlid kandili ibadetleri ve duaları konusunda araştırma yapanlar için bu sayfayı oluşturduk. Mevlid kandilinin anlamı ve önemi ne?  yapılması gereken ibadetler neler? Mevlit kandilinde çekilecek tesbihler, zikirler ve Mevlid kandili ayetleri hakkında bilgiler derledik. Mevlid kandilinde yapılması gereken ibadetleri, okunacak duaları yazımızda bulacaksınız. Mevlid Kandili  fazileti, anlamı ve önemi nedir sorusuna da cevap bulacaksınız.

Mevlid Kandilinde Yapılacak İbadetler

Mevlid kandilinde yapılması önerilen ibadetler:

Kur’an–ı Kerim okunmalı ve okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kur’an ziyafetleri düzenlenmeli. Allah’a ve Hz. Peygamber’e (s.a.v.) olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları tazelenmeli ve güçlendirilmeli.

Bu gün ve gecede Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) salat u selamlar getirilmeli. Onun hayatı ve yaşadıkları okunmalı ve bu konuda tefekkür edilmeli. O’nun şefaatini isteyip, ümmetinden olma bilinci hatırlanmalı.

Bolca kaza ve nafile namazlar kılınmalı. Varsa o geceye ait nakledilen namazlar da ayrıca kılınabilir. Kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan bilinci ile değerlendirilmeli.

Geçmiş hayatımızın muhasebesi yapılmalı, dersler alınmalı. Şimdiki hayatımızın ve geleceğin plan ve programı çizilmeli.

Elden geldiği kadar bol olacak şekilde zikir çekmeli; evrad ü ezkarda bulunmalı.

Müslüman kardeşlerin birbiri ile helalleşmesi sağlanmalı. Küsler barışmalı.

Kırılan kalpler tamir edilmeli, hak davası olanlar helalleşmeli. Gönüller hoş edilmeli. Yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere yüzler güldürülmeli.

Tefekkür ederek kendi içine dönmeli: “Ben kimim, neden yaratıldım, nereden geldim, ahirette neler olacak, hesap günü için ne gibi bir hazırlığım var, Allah’ın benden istekleri neler? gibi sorularla hayati meselelerde bir içe bakış ve yenilenme sağlanmalı.

Günahlara içten bir şekilde tövbe edilmeli. Bu önemli geceyi son bir nimet bilerek pişmanlıkla Allah’ın kapısına yönelmeli.

Hem kendine hem de sevdiklerine ayrı ayrı, isimleri ile dualar etmeli, hayır niyetlere girmeli.

Hayatımızda hakları olanların kapılarını çalmalı ve helallik istenmeli. Kadir kıymet bilir bir davranış içinde herkese güler yüz gösterilmeli.

Mevlid kandili ibadetleri devam ediyor.

mevlid kandili anlamı nedir
mevlid kandili anlamı

Bugün içinde çevremizde bulunan sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilebilir. Bu yerlerin manevi havasından dualar ile istifade edilebilir.  Manen yakalanan iklimde Allah’a yalvarmalı.

Şimdiye kadar hayata veda eden yakınlarımızın, dostlarımızın ve aile büyüklerimizin mezarları ziyaret edilmeli; onlara bolca dua edilerek kendi ölümümüzü, dünyanın fani olduğunu düşünmeli.

Maddi ve manevi olarak ihtiyaç içinde olan yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, engelli ve yaşlı olanlar ziyaret edilmeli, imkanlar dahilinde ihtiyaçları karşılanmalı. Sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla insanları sevindirmeli.

Mevlid gecesi hakkındaki ayetler, hadisler ve onların mealleri hem tek başına hem de toplu olarak okunabilir.

Dinî mahiyeti olan toplantı, paneller ve sohbetler düzenlenebilir. Televizyonlardan da bolca vaaz ve nasihat dinlenebilir. Bu gece hakkında şiirler, ilahî ve ezgiler ile kalpler coşturulmalı ve ibadet neşvesi kazanmalıdır.

Kandil gecelerinde vakit namazlarından akşam, yatsı ve sabah namazlarının cemaatle camilerde kılınması evladır.

Hayattaki manevi büyüklerin, başta anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandil geceleri imkan var ise doğrudan ziyarete giderek yoksa telefonla arayarak tebrik edilmeli, hayır duaları istenmeli.

Belki en önemli şeylerden biri de bu gecenin maneviyatı içinde tövbe etmektir. Bu mübarek gecede hata ve günahlarımızdan tövbe ederek dönmeliyiz. Hiç değilse bolca “Estağfirullah” demeliyiz.

Sağlık imkanları el veriyor ise kandil gününde mümkün olduğu kadar oruç tutmaya çalışmalı.

Başka kandillerde olduğu gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek unutkanlık içinde geçen günlerimizi sorgulamalıyız. Yanlışıkla ya da bilmediğimiz için işlediğimiz günahlara tövbe edip bağışlanma dilemeliyiz.

Her kandil Müslümanlar için kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan için Yüce Mevla’nın huzurunda boyun büküp pişmanlık duymaktır.  Günahlara bir daha dönmemek azmi ile yüz çevirme, hayatımızda yeni ve parlak bir sayfa açmaya niyet etmek demektir. Tövbe ile günahla kirlenen ruhumuzu yıkamak bize bir manevi canlılık verecektir.

Mevlid Kandili Nedir, Anlamı ve Önemi

Mevlid sözcüğü, “Doğum, Doğum Yeri Ve Doğum Vakti” gibi anlamlara gelmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumunu anlatmak için kullanılan “Mevlîd-İ Nebî” geleneksel olarak kısaca ifadesi ile Mevlid kandili olarak bilinir.

Hz. Peygamber’in doğumunu anma ve kutlama törenleri Mısır’da Fatımîler döneminde başlatılmıştır. Zamanla da Eyyûbîler tarafından benimsenmiş ve çeşitli törenler ve şenlikler yapılmıştır. Alimlere, şairlere, din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere hilatler giydirilmiş ve hediyeler verilmiş, böylece bu günün önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Daha sonraki yıllarda Mevlid törenleri İslâm dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar ulaşmış önemli bir gelenek ve ibadet şekli olmuştur. Esasen Resûlullah’ın doğum yıldönümünü kutlama amacı başlayan Mevlid töreni zaman içinde, Kadir, Mi’rac, Regaib ve Berat gecelerinde de okunmaya başlanmıştır. Ayrıca dini sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli sosyal olaylar vesilesiyle de Mevlid töreni yapılmaya başlanmış ve toplumsal geleneğimizde yer alan önemli bir manevi değeri olan öğe olmuştur.

Osmanlı Devleti döneminde Mevlid törenine ayrı bir önemin verilmiş ve bu günde birçok Kur’an ziyafetleri verilmiştir. Osmanlı’da ileri döneminde Mevlid Alayı diye anılan bir tören düzenlediği biliniyor.  Bu törenlerde şeyhülislâm, vezirler ve diğer askerî ve mülkî birimler, büyük din hocaları, belli bir düzen içinde Rebîülevvel ayının 12’sinde Sultan Ahmed Camii’nde bir araya gelirdi. Padişahın  da katılımının gerçekleşmesi ile  Mevlid kandilinin fazileti ve önemini anlatan vaazlar verilirdi.

Mevlid kandilinde Mevlidhanlar tarafından Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlid  başta gelmek üzere, bu kutlu geceyi anlatan Mevlidler okunur ve bu sırada Medine’den getirilen hurmalar camide bulunanlara dağıtılırdı. Bu gelenek hala Melidlerde şeker, hurma, zemzem suyu dağıtılması şeklinde devam etmektedir.

Mevlid Kandili Faziletleri

Türkiye Diyanet Vakfı Peygamberimiz’in doğumunu anmak ve kutlamak amacıyla pek çok etkinlik düzenlemektedir.  Yüzyıllardan beri devam ettirilen bu geleneğe ayrı önem verilmektedir. Bu kutlu gün münasebetiyle çeşitli ilmî, fikrî, dinî  konuşmalar, paneller ve sempozyumlar yapılmaktadır. Kur’an ziyafetleri verilmektedir. Bu günün önemini ortaya koyacak çok çeşitli alanlarda Mevlid kandili etkinlikleri düzenlenmektedir.

Türk edebiyatında Peygamberimiz’in doğum günü olan bu kutlu günü anlatan birçok Mevlid eseri kaleme alınmıştır. Bunların arasında Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlid, Osmanlı döneminden itibaren öne çıkmıştır ve hala ülkemizde pek çok vesile ile coşku içinde, bir ibadet şuuru ve atmosferi içerisinde okunmakta ve dinlenmektedir.

Dönem dönem Mevlid okumanın bid’at olduğu öne sürülmüştür. Bid’at ne demektir? Hz. Peygamber zamanında olmayan “dinî” mahiyetli etkinliklerin daha sonradan dine dahil edilmesi, dinden sayılması olarak ifade edilen kavramdır bid’at.

Mevlid okumanın bir vacip farz gibi yükümlülük olduğunu iddia etmeden onu hoş ve güzel bir gelenek olduğu bilinci ile okuduğunuzda veya okuutuğunuzda bid’at yapmış olmazsınız. Elbette farz ibadetler de öncelikli olarak yerini almalıdır. Fakat bu gibi ilave dini merasimler ile Müslümanların birliği ve coşkusu tazelenmekte, bir birlikten doğan manevi şuur ve iklim oluşmaktadır. Fakat tabii olarak Mevlid gibi dinî ve geleneksel törelerin asli ibadetlerin yanına eklenmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Birini terk ederek olmaz. Aksine Mevlid’i vesile ederek daha çok asli ibadete yönelmek de sağlanmış olunur. Çünkü bu zamanlarda Müslümanlar ayrı bir dinî hassasiyet içinde olurlar.  Bu vesile ile bütün Müslüman âleminin Mevlid kandilini kutlarız. Yaptığınız ve yapacağınız ibadetlerin yerini bulması, duların kabul olmasını dileriz.

Mevlid Kandili Özel Duası

Mevlid kandilinde okunması gereken dualar ve zikirleri inceleyelim:

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed’e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi

Ey her şeye gücü yeten Allahım; Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Ne olur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi.

Allahım,

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azaplarından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin her türlü şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Mevlid kandili ibadetleri ve duası konusunda daha pek çok örnek verilebilir: İşte Mevlid kandili ibadetleri ve duaları;

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce BİR Fatiha suresi ÜÇ İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: “Eûzu billahis-semi’ıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr.” duası okunur.

Şu ayet-i kudsî okunur ve buna göre davranılır:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
harika
Harika
Mevlid Kandilinde Yapılacak İbadetler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Web Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!