Mevlana Aşk Sözleri Kısa

Mevlana Aşk Sözleri Kısa
Mevlana Aşk Sözleri Kısa

En Güzel Anlamlı Harbi Mevlana Aşk Sözleri, Şiirleri, Mevlana Sözleri Kısa, Uzun, Özlü, Resimli, Duygusal  Mevlana Sözleri ve Şiirleri, Mevlana’dan Öğütler En Güzel Anlamlı Harbi Mevlana Aşk Sözleri, Şiirleri  hakkında faydalı bir içerik hazırladık. Mevlana Sözleri Kısa, Uzun, Özlü, Resimli, Dini, Duygusal Mevlana Şiirleri ve Sözleri ile ilgili kapsamlı bir derleme yaptık.  Mevlâna Hazretleri eserleri ve yaşam felsefesiyle yediden yetmişe herkesin merak ettiği araştırılıp hakkında bilgiler edinildiği Mevlevi Tarikatının kurucusudur. Herkesi kucaklayan ve “ne olursan ol yine gel” çağrıları ile ünü tüm dünyaya yayılmış önemli bir mutasavvıf ve sûfidir.  Mevlana’dan öğütler herkesin merakla araştırdığı bir konudur. İşte Güzel Anlamlı Mevlana Aşk Sözleri, Şiirleri

Mevlâna Hazretlerini en iyi tanıyanlardan biri olan Ahmet Eflaki Mevlana’yı şöyle anlatmıştır. “Mevlâna devamlı perhiz yaptığından, riyazete, halvete girdiğinden ve sıkça oruçlu olduğundan solgun benizli, narin vücutlu bir kişi idi. Hatta bir gün hamama gitmiş, orada aynada kendini görünce vücudunun zayıflığından dolayı kendi kendine hayıflanmıştır. Gözleri keskin ve nurani idi. Yanakları solgun, kaşları seyrek, buğday tenli idi.”

Mevlâna Hazretlerinin en önemli düşüncelerinden birisi ölüm gününü doğuş günü olarak kabul etmesidir. Kendisinin ölümünü Allah’a kavuşmak olarak belirten Hz. Mevlâna, bu sebeple ölüm gününe, düğün gecesi manasına gelen “Şeb-i Arus” demektedir. Her yıl Konya ilinde aralık ayında “Şeb-i Arus” törenleri düzenlenmektedir. 2020 yılının aralık ayında “Şeb-i Arus” törenlerinin 747.cisı düzenlenecektir.

en güzel anlamlı mevlana sözleri aşk
en güzel anlamlı mevlana sözleri aşk

Mevlâna Hazretlerinin bizlere bıraktığı eserleri incelediğinde içlerinde bizleri aydınlatacak birçok bilgi ve söz bulmak mümkün. Bizde sizlere Mevlâna Hazretlerinin eserlerinden özenle seçerek hazırladığımız alıntıların yanı sıra sizlerin de duygu ve düşüncelerine katkı sağlayacak, beğeneceğiniz sözleri derledik ve sunduk.

Mevlana Aşk Sözleri Kısa

Sevgilinin nuru erişmezse akla bir nefes yer kalır mı?

Kim uyanıksa o dertlidir. Kim agah ise yüzü sararmıştır.

Sen hangi işe meylediyorsan, kendi kudretini orda görürsün.

Her şeyin ismini alimden, alleme’l-esmanın sırrını bilenden al.

Gül gidince gülistan zevki ve inleyen bülbülün feryadı kalmazdı.

Gönlün sert bir kaya da olsa, kâmil kişinin sırrı onu cevher yapar.

Ümit varken yeis semtine gitme. Karanlık geceden güneşe sığın.

Meyveli bir ağacın gölgesi olmayınca ne uyu ne de uykuya meylet.

Gönül kirden, süsten temizlenirse, Hak güneşinin nuru orada parıldar.

Gül mevsimi geçip, gül bahçesi harap olunca gülün kokusunu gül suyu verir.

Dinle Ney’den, zira o, bir şeyler anlatmada, ayrılıklardan şikâyet etmededir.

O’nun aşkını iste, zira bütün peygamberler, veliler bu aşkı, iksirin ta kendisi bildiler.

Ezelden her şeyin sebepleri vardır. Sebep kendiliğinden sebepsiz yere zuhur etmez.

Sen, Hakk’ın zahmet giderici bir hediyesi ve -sabır sıkıntının anahtarıdır sözünün manasısın.

Gözyaşı dök. Ağlayanlara ve zulüm görenlere şefkat duy. Rahmet dilersen fakir fukaraya yardım et.

Kazanmanın adı vardır, ancak çalışmak ve gayret etmek kulun en önemli vazifesidir, bunu böyle bil!

Allah’a şükür, senin kuvvetini arttırır. Cebr ise nimet elini tersine çevirir, nimetlerin elinden kaymasına sebep olur.

Biz mest olmuşuz; başımız dönmede, başkalarının yaptıkları işlerle bizim ilgimiz yok. Dünya alt üst olsa, yakılsa, yıkılsa umurumuzda değil. Yeter ki senin aşkını kaybetmeyelim. Yeter ki senin aşkın ebedî olsun!

Yaptığın kötülüklerden, işlediğin günahlardan pişman olup da candan Allah dediğin zaman, seni belalardan kurtarmak için senin imdadına yetişen, sana o duyguyu veren, kendini hissettiren O’dur.

Ey nurlar saçan sabahımız! Gamlı ve kederli olduğumuz zamanlarda gönlümüzdeki gam dumanlarını dağıt, bize şevk ver, neşe lütfet. Tali’imizin karanlık gecesinde; bir gündüz, görülmemiş, işitilmemiş, şaşılacak bir gündüz meydana getir.

Mevlana Sözleri Uzun

En Güzel Anlamlı Mevlana Aşk Sözleri, Şiirleri devam ediyor…

Ey aşk süfîleri, hırkalarınızı yırtınız! Güller bile seher vakti esen saba rüzgarının tatlılığına dayanamazlar da yüzlerce elbiseler yırtarlar.

Ey gönül, işlediğin suçlara, kusurlara karşılık, Hak’tan özür dilemek için neler düşünüyorsun? O’ndan sayılamayacak kadar lütuflar, iyilikler, ihsanlar, vefalar gelmede, senden de bunca hatalar, kusurlar, cefalar görünmede…

Can denizine doğru koşan seller de çeşit çeşit. Bir sel var yüksek dağlardan kaynağını alarak, hayran hayran başını taşlara çarparak, köpürerek, ağlayarak, heyecanla feryat ederek, aslı olan can denizine doğru koşuyor, koşuyor. Bir sel de var ki yolunu kaybetmiş, birincisi; “Allah’a hamd olsun!” demede, ikincisi; “La havle” okumada.

Senin lütfun, ihsanın olmasa kimsecikler oynamaz. Dünyada görünen bütün varlıklar, insanlar, hayvanlar, balıklar, kuşlar, böcekler, gözümüzün gördüğü bütün zerreler senin lütfunla, senin aşkınla oynayıp durmaktalar. Hatta anaların rahimlerinde bulunan çocuklar bile, senin lütfunla oynarlar, sağa sola dönerler.

Bütün canlılara, insanlara, hayvanlara, kuşlara, balıklara ikram edilen bu umumi dünya sofrasında ikram edilen nimetlerin konduğu büyük kabın kapağı göktür. Bu sofranın ihtişamından, ikram edilen çeşitli yemeklerin nefis oluşundan, tatlarından, kokularından, renklerinden, güzel oluşundan nasıl bahsedeyim? Bu dilin harcı mı? Dilim dönmüyor, konuşamıyorum.

Bu sırrı herkesten gizlediğim gibi, bedenimin zerrelerinden de gizliyorum Bedenimin zerreleri gizlidir, kendilerini göstermez ama, onlar birbirlerine düşmandır. Onlara sır söylemek olmaz. Ona dair bir şey mi söylemek istiyorsun? Kuyunun dibine in, orada söyle, sonra o aradığın gizli sevgili ile tek başına buluşma zamanı olarak herkesin uykuda olduğu seher vaktini seç!

Kâinatta çeşitli varlıklar yaşıyor; karalarda, denizlerde yaşayan sayılamayacak kadar çok olan bu varlıkların adlarını, cinslerini ihtiva eden bir kitap yazılsa; yani: Kitab-ı Kâinat kaleme alınsa, bu kâinat kitabının fihristinde ilk numaraya insanın adı yazılacaktır. Sonra diğer hayvanlar, balıklar, kuşlar, böcekler gelecektir. Neden o kitabın başyazısı insan ile başlayacaktır; insan, bütün yaratılmış mahlukların en başında yer alacaktır? Çünkü insan bütün mahlukların en şereflisidir, sonra insan da ilahî emanet vardır. İnsan; “Ruhumdan ona üfürdüm!” sırrına mazhar olmuş, üstün ve bir mahluktur.

Mevlana Sözleri Kısa

Ne olurdu bizim gönül kuşlarımızın dilinden anlayacak bir kulak bulunsaydı!

Aşk ovamızın ucu bucağı yok! Gönlümüzün, canımızın da durup dinlenmesi imkânsız!

Her yıldız göğün etrafında döner. Çünkü cins cinsi ile anlaşır, onunla safa bulur, huzura kavuşur.

Küllî nefisten cüz’i nefsimiz ayrıldı. “inin” emriyle ötelerden, yücelerde yeryüzüne indirildi, sürüldü.

Sen dünyada daima gülen, kaza ve kader dikeninden yaralanmayan, ağlamayan bir gül gördün mü?

Baştan başa gönül kesilen, gerçekten âşık olan kişi pervane olur da aşk mumlarının etrafında döner durur.

Harap ve mest olarak kendimden geçsem de ne eksem ne biçsem her şeyden vazgeçsem, Allah için ne hoş olur ne de hoş.!

Sayısız yıldızları bağrına basmış olan gökyüzü, hudutsuz ve çok büyük olduğu halde Allah’ın kudreti etrafında bir değirmen taşı gibi döner durur.

Ben onun aşkı ile kendimden geçmişim, mestim; aklım, fikrim dağılıp gitmiş. Yoksa O’nun büyüklüğü, O’nun üstünlüğü, O’nun yaratma gücü, sanatı hakkında çok güzel şeyler söylerdim.

Ey uyku! Senin canının hakkı için bu gece bize zahmet verme! Bu gece bize uğrama! Bizi çağırma! Allah aşkına bu gece bizden çok uzaklara git!

İyilikten kötülüğü ayırırım. Aralarındaki farkı bilirim, bilirim. Ben senin güzelliğini ne anlamışım ne de bilmişim. Ben bundan gafilim, gel, gel, gel!

Bedenin hakikat yolunda topal oluşundan, gönlün de hızlı gidişindendir ki, Allah sırrı bedenden zuhur etmez de onun vefası, mürüvveti hep gönülden belirir.

Gayb aleminden biri göründü, yüz gösterdi. Bizi davet etti, sonra çekilip gitti. 0 görünür görünmez yolumuz kısaldı. “Ayağın bile yoksa, ayaksız olarak yürü git!” dedi.

Üzülme, sus; şikâyet de etme! Onların himmetleri, sevgileri seninledir, senin belalardan, felaketlerden kurtulman da onların himmetlerinden, onların tesirlerindendir.

Birbirinden ayrı düşmüş parçaları hoş bir şekilde birleştirmek, o padişahlar padişahı için zor değildir. Bu nasıl olur deme, bu işe şaşma! Çünkü, baksana, parça parça dumanlar onun eli ile birleşmiş, gökyüzü haline gelmiştir.

mevlana şiirleri aşk

Mevlana’dan Öğütler

En Güzel Anlamlı Mevlana Aşk Sözleri, Şiirleri devam ediyor…

Geçen gün, gelene aynıdır, bakana ibret.

Allah, kararını aşan kuluna zararını gösterir.

Ahiret için yol gerekli ise de dilenen yere varmaya aşk gereklidir.

Dünya derdi karanlığı kollar, gönlünü karartanın arkasından koşar.

Yolumuz huzurdan başlar, huzurda biter. Sabahı beklersen huzuru bulursun.

Kulun mantığı kaderini çizmeye değil. Günlük yaşantısını sürdürmeye yarar.

Ayrılmak niyetine dünyaya geldik. Güzellik gördük. Allah’ın yolunda dönerek yolu bulduk.

Mendil cebin kalıbını alırsa kötü gözükmez. Söz de düşünmeden söylenirse pot kırar, gönül yıkarsın.

Sebebini bilmediğin olayın sorgusuna düşme. Üstü örtülü olanın altını deşme. Dünyanın sırrına değil, kâinatın sırrına bak.

Kulun hatası ne kadar büyük olsa, Allah kuluna o nispette sevap kapısı açar ki, kulu görsün, affına sığınsın, Allah’ım desin.

Olgunluktan şaşmayın. Eğer kendinizi noksan görürseniz cemaate karışmayın; karışsanız bile konuşmayın. Olmak için bekleyin, dinleyin.

Gönlünün mevsimi değişmez. Dünyanın yazı kışı gönle girmez. Sabahın doğuşuna bakın. O neden geceyi uykuyla örtmüş? Görülecek olana aydın gözle bakmak için.

Kulunun kaderini Allah’ım çizer. Her çizgiyi kul çiçekle süsler. Günün güzelliği oradadır. Kul vardır duvarını karanlık boyar. Kul vardır duvarını çiçekle süsler. Kulun kaderdeki rolü odur.

Bedenin rahatlığı cenneti buldurmaz. Yanılmayın; dediğim rahat yaşayan cennete gidemez demek değildir. Seyahate giden parasına göre gider. Ahirete gönül paklığına göre gidilir. Teferruat kulu yanıltır.

Kavak ağacı geç büyüse de verimini aldın mı tez oldu dersin. Sana, söğüt suya eğilir, sudan rengini alır dense çözemezsin. Su mu rengini verir, söğüt mü? Yumuşak yol alan rengini kendi bulur.

Suyun akışını değiştirmek kulun elinde ise de menbaı doldurmaya gücü yetmez. Karıncaya filin söz etmeye gücü yetmez. Neden mi? Çünkü karınca filin fil olduğunu bilmez, dediğini anlamaz.

Kul her sözün ardına günahı koyarsa, sırtını ona dayarsa sevabı asla bulamaz. Çünkü iyi olanı bilemez. Dağa bağ diksen dallanmaz; bağa yalnız gitsen toplanma, üzümü sergiye koysan ballanmaz. Kulu eğiteyim diye korkuya koysan güzelliğini göremez. Korku buna yer vermez.

Resimli Mevlana Sözleri

En Güzel Anlamlı Mevlana Aşk Sözleri, Şiirleri devam ediyor…

Gam, Hak’tan uzak olanda olur.

Bedene tabi olan can, manadan nasipsiz kalır.

Hürmet gösteren hürmet görür. Şeker getiren baklava yer.

Gam denizine gark olan aşıkların uykusu, kuş ve balık uykusudur.

Madem bu işe can verdin, adadın kendini, riyazate canla başla ol müşteri.

Allah’ım demek için sadece kendi derdine çare arama, cümle için bir ol, cümle ile var ol!

Aşmadığın duvarın ötesi senin merakına yol çar. Meraka yer vermezsen, huzur senin olur.

Aradığın kapı senin gönlünde. Orayı ara, orayı sula, orayı besle. Gönül Kâbe’dir; onu tavaf et!

Az verse, çok verse şükür! Az da O’ndan, çok da O’ndan. Az olan bende çok olan başkalarında oldun der duacı olurum.

Madem Peygamber değilsin; ümmetten biri ol. Madem sultan değilsin; riayetten ol. Iramak gibi sessiz ol. Kendinden fikir ortaya koyma.

Kazmadığın toprağa çiçek eker misin? Dikilmemiş toprağı sular mısın? Toprağı kaz, çiçeği dik, kökünü sula. Allah’a havale edersen çiçek tutar. Kurur diye korkma!

Yüzlerce kötü hadiselerle de karşılaşsan ye’se düşme, hüsnü zanda bulun. Başkalarının korkuyla yüzlerinin sarardığı zamanlarda gülesin.

Can tarlası da cevherler madenidir. Onun için Kevserlerin coştuğu, rahmet bulutları vardır. Susuz ol da “Onları Rabları Sular” hitabı gelsin. Allah doğrusunu en iyi bilendir.

Manayı bilmenin yeri nedir derseniz, maddeyi silmek olana uymak. Maddeyi silmek her şeyden elini çekmek değildir. Yerli yerince, kulun gönlünce Allah’ın emrince olan her olay manaya adımdır.

Allah’ın lisanı gönüldedir, gönül lisanıdır. Onu sadece O çözer. O alır, O verir, Onun için ister Hristiyan ister Musevi ister Putperest olsun yeter ki gönülden “Allah’ım” desin. Böyle olup da cümle yaratılmış Mevla’ya dosttur. Allah en iyisini bilendir.

Namerde muhtaç oldum diyen yanılır. Aslında namert dediği onun sevap kapısıdır. Kulun nasibini ne mert ne namert verir. Veren sadece Yüce Allah’tır.  Kulun geçmişte düştüğü hata ilerde onu namert diye gördüğü kulla karşılaştırır. Onun için hiçbir olayda hata aramayın.

mevlana sözleri anlamlı güzel aşk

Mevlana Sözleri Özlü

Aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir ya ölüye.

Sahte ve hakiki altının değeri mihenksiz belli olmaz.

Put gibi surette kalma. Sureti bırakıp manayı ele geçir.

Ondan parlayan her incinin nuru, hakkı batıldan ayırır.

Ey kardeş! Aklını başına al, her an sende hazan ve bahar var.

Allah birisini zillete layık kılarsa, önce ona temiz kişileri zemmettirir.

Yavaşlık, Allah ışığıdır. Çabukluk ise Şeytanın dürtmesinden meydana gelir.

Aşk-ı zikretmek için, söz dudağa gelmeden önce, cemre gibi yüreğe düşmelidir.

Doğruluk denizinden bir eğri köpük görünse deryanın temizliği onu da saflaştırır.

Karnın boş olsun. Ney gibi niyazla nale et. Karnın boş olsun. Kalem gibi sırları söyle.

Minareden düşenin parçası bulunur, bulunur da Gönülden düşenin parçası bulunmaz.

Namaz ile yol gösteren ibadet beş vakit olarak farz edildi. Fakat aşıklar her an namazdadır.

Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı. Ne zaman ki kendimizi anlatamadığımızı fark ettik. İşte o vakit sustuk.

Bırakacağın eli hiç tutma, tutacağın eli ise hiç bırakma. Sahte sеvgilеrе gül olmaktansa, gerçek sеvgilеrе diken ol!

Niyazın olduğu yer, kâinatta durduğu yerdir. Ne kilise ne camii gönül ile yöneldiğin yer, Hakk’ın huzurudur.

Ebedi can güneşinin gurubu yoktur, arzu edilen ölçüyü aşmasın. Zira bir saman çöpünün dağa güce yetmez.

Kaybına kahretme, fakir olmandan dolayı utanç duyma. Yemediğin yemeğin hasretine düşme ki sınırı aşmayasın.

Pencereden giren ışık, evin içini dolaşır. Güneş de bir burçtan bir burca seyreder. Kim hangi yıldıza bağlıysa onun mizacı o yıldızın hükmündedir.

Lokma sende cevher olacaksa, hiç durma; istediğin kadar ye. Lokma sende pislik olacaksa, boğazına kilit vur, anahtarı gizle!

Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, Şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm dersin ölüm durur, yine de yaşarsın.

Kur’an’ı bilsen “Er geç cümle alem Müslüman olacaktır” sözünü anlardın. Kul bunun yorumunu şöyle yapar: Cümle dinler silinecek, kâinat Müslüman olacak. Aslında her kul varışta Müslüman varacak. Yan idrak edecek demektir. En Güzel Anlamlı Mevlana Aşk Sözleri, Şiirleri devam ediyor…

Duygusal Anlamlı Mevlana Sözleri

Bu alemin direği gafletten ibarettir.

İyilik ettiğin kişinin şerrinden sakı, dostluk son demdedir.

Gönül dilerse el, yemek için bir kepçedir, dilerse on batmanlık gürz.

Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüzbinlerce tercüman zuhur eder.

Söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze kulak verme yolundan gir.

Gönül aynası saf olmalı ki orada çirkin suratı güzel surattan ayırt edebilsin.

Doğruluk her duygunun uyanıklığıdır; bu suretle duygulara zevk, munis olur.

Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve ihtiyaçsız olan Allah’ın sözüdür.

Dert, Allah’ı gizlice çağırmana sebep olduğundan bütün dünya malından yeğdir. Dertsz dua soğuktur. Bir şeye yaramaz. Dertli dua ve niyaz, gönülden aşktan gelir.

Dünyadan geçen kişiler de yok olmamışlardır, fakat Allah sıfatlarına bürünmüşlerdir. Onların sıfatları, Hak sıfatlarına karşı, güneşin karşısındaki yıldızlara dönüşmüştür.

Gönül, yalan sözden istirahat bulmaz.  Suyla yağ karışık olursa çırağ aydınlık vermez.  Doğru söz kalbe istirahat verir.  Doğru sözler gönül tuzağının taneleridir.  Gönül hasta olur, ağzı kokarsa ancak o vakit doğruyla yalanın tadını alamaz.  Fakat gönül ağrıdan illetten salim olursa yalanla doğrunun lezzetini adamakıllı bilir, anlar.

Leyla değilim dost, lakin çağırırsan çöllere gelirim. Sana yalan halde gelmem, toplarım özümü yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığımda kim o dersen, ben olmam kapında sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki, yola yük olmam, yol olur gelirim.

Ruh bağışlayan güzelden ruhunu esirgeme. O, seni kır atın üstüne bindirir.  Taçlar veren o başı yücelerden başını çekme. O gönlünün ayağındaki yüzlerce düğümü çözer.  Fakat kime söyleyeyim? Bütün köy içinde nerede bir diri?  Ab-ı hayatın bulunduğu tarafa doğru koşan kim?  Sen bir horluk görür görmez aşktan kaçmadasın. Bir addan başka aşktan ne biliyorsun ki?  Aşkın yüzlerce nazı, edası, ululuğu var. Aşk, yüzlerce nazla elde edilebilir.  Aşk vefakar olduğu için vefakar olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile.  İnsan bir ağaca benzer, ahdi de ağacın köküne. Kökün iyileşmesine sağlamlaşmasına çalışmak gerek.

Hz. Mevlâna Şiirleri

En Güzel Anlamlı Mevlana Aşk Sözleri, Şiirleri devam ediyor…

Ben Bende Değil!

Ben bende değil, sende de hem sen hem ben,
Ben hem beninim hem de senin, sen de benim,
Bir öyle garip hale bugün geldim ki
Sen ben misin, bilmiyorum, ben mi senim.

Bilemezsin

Sana verecek bir armağanı ne çok aradığımı…
Hiçbir şey içime sinmedi.
Altın madenine altın sunmanın ne anlamı var.
Ya da okyanusa su…
Düşündüğüm her şey
Doğu’ya baharat götürmek gibiydi.
Kalbimi ve ruhumu vermemin bir yararı yok,
Çünkü sen zaten bunlara sahipsin.
O yüzden sana bir ayna getirdim.
Kendine bak ve beni hatırla! …

Allahım Bu Vuslatı Hicran Etme

Allah’ım bu vuslatı hicran etme
Aşkın sarhoşlarını nalan etme

Sevgi bahçesini yemyeşil bırak
Bu mestlere bahçelere kastetme

Dalı yaprağı vurma hazan gibi
Halkını başı dönmüş zelil etme

Kuşunun yuvasının ağacını
Yıkma da kuşlarını perran etme

Kumunu ve mumunu karıştırma
Düşmanları kör et de şadan etme

Hırsızlar aydınlığın düşmanıdır
Onların işlerini asan etme

İkbal kıblesi yalnız bu halkadır
Umut kabesin öyle viran etme

Bu çadır iplerini öyle katma
Çadır senindir eya sultan etme

Yok dünyada hicrandan daha acı
Ne istiyorsan et de onu etme

Etme!

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme.
Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.

Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı?
Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme.

Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru.
Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme.

Ey ay, felek harab olmuş, altüst olmuş senin için…
Bizi öyle harab, öyle altüst ediyorsun, etme.

Ey, makamı var ve yokun üzerinde olan kişi,
Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme.

Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan.
Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme.

Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan.
Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme.

Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer;
Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme.

Ey, cennetin cehennemin elinde olduğu kişi,
Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme.

Sizde aşağıda bulunan yorum bölümünden En Güzel Anlamlı Mevlana Sözleri Sözleri, Şiirleri paylaşarak sayfamıza söz ekleyebilirsiniz.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
1
sinirli
Sinirli
2
_a_rm_
Şaşırmış
0
harika
Harika
Mevlana Aşk Sözleri Kısa

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Web Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!