Ziya Paşa En Güzel Şiirleri ve Anlamları

Ziya Paşa en güzel şiirleri
Ziya Paşa en güzel şiirleri

Ziya Paşa En Güzel Şiirleri ve Anlamları, Ziya Paşa Terkibi Bend, Terkib-i Bend Şiiri, Ziya Paşa Şiirleri ve Anlamları, Ziya Paşa Beyitleri, Ziya Paşa Alıntılar Resimli, Ziya Paşa Gazel, Şarkı, Türkü, Eserleri, Ziya Paşa Hicivleri, Sözleri, Ziya Paşa Kalmadı, İsimsiz Şiiri oluşturulmuştur.

Sayfamızda Ziya Paşa En Güzel Şiirleri ve Anlamları sizler için derlenmiştir. Tanzimat döneminin en önemli isimlerinden biri olan Ziya Paşa (1829-180) bir devlet adamı olmasının yanında önemli bir düşünce insanı, gazeteci ve şairdir. Toplumun ve edebiyatın yenileşme sürecinde aktif olarak pek çok alanda hizmet etmiş, çok sayıda eser bırakmıştır. Bu eserler arasında öne çıkanları haberimizde Ziya Paşa En Güzel Şiirleri ve Anlamları başlığı altında bir araya getirdik. Eleştirel bakış açısı ile şiirlerinde hicvi sanatıyla harmanlamıştır. Hak, hukuk, adalet, ahlak, edep gibi konularda gerek sosyal gerek siyasi hayatta aksayan yönleri dile getirmesi ile her çağa hitap eden bir dil oluşturmuştur. 17 Mayıs 1880 de elli bir yaşında vefat eden Ziya Paşa’nın en önemli şiirlerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte Ziya Paşa En Güzel Şiirleri ve Anlamları

ünlü ziya paşa şiirleriZiya Paşa Gazelleri

Gazel

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm
Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm

 

Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli’de
Felatun’u beğenmez anda çok divaneler gördüm

 

Huzur-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gitti
Ne meclisler ne sahbâlar ne işrethaneler gördüm

 

Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düştü
Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm

 

Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin
Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm.

 

Gazel

Âsâf’ın mikdârını bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan

 

Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini
Anlamaz hal-i perişanı perişan olmayan

 

Rızkına kani’ olan gerdûna minnet eylemez
Âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultân olmayan

 

Kim ki korkmaz Hak’tan ondan korkar erbâb-ı ukûl
Her ne isterse yapar Hak’tan hirasan olmayan

 

İ’tiraz eylerse bir nâdân Ziyâ hamûş olur
Çünki bilmez kadr-i güftârın sühândan olmayan.

İsimsiz

Yâran dağıldı sohbet-i meyhane kalmadı
Ol işret, ol muhabbet, o peymane kalmadı

Gûşetmem eski nâraları kûy-ü yârdan
Gûya ki deşt-i aşkla divane kalmadı.

Ziya Paşa Tekib-i Bend ve Terci-i Bend Şiiri

Terci-i Bend

Pek rengine aldanma felek eski felektir
Zira feleğin meşreb-i nasazı dönektir

 

Ya bister-i kemhada ya viranede can ver
Çün bay u geda hake beraber girecektir

 

Allah’a sığın şahs-i halimin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir

 

Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
Şirin dahi kasdetmesi cana gülerektir

 

Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
Zerduz palan ursan eşşek yine eşşektir

 

Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde
İşret güher-i ademi temyize mihenktir

 

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir

 

Nadanlar eder sohbet-i nadanla telezzüz
Divanelerin hemdemi divane gerektir

 

Afv ile mübeşşir midir eshab-ı meratib
Kanun-i ceza acize mi has demektir

 

Milyonla çalan mesned-i izzete serefraz
Birkaç kuruşu mürtekibin cay-i kürektir

 

Terkib-i Bend

İkbâl için ahbâbı siâyet yeni çıktı
Bilmez idik evvel bu dirâyet yeni çıktı

 

Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadâkat modalandı
Nâmus tamam oldu hamiyyet yeni çıktı

 

Düşmanlara ahbâbını zemm oldu zerafet
Dildardan ağyâra şikâyet yeni çıktı

 

Sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu
Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı

 

Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi
Hainlere amma ki riayet yeni çıktı

Evrak ile ilân olunur cümle nizâmât
Elfâz ile terfîh-i ra’iyyet yeni çıktı

 

Âciz olanın ketm olunur hakk-ı sarîhi
Mahmîleri her yerde himâyet yeni çıktı

 

Âciz olanın ketm olunur hakk-ı sarîhi
Mahmîleri her yerde himâyet yeni çıktı

 

İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki
Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı

 

Milliyyeti nisyan ederek her işimizde
Efkâr-ı Firenge tebaiyyet yeni çıktı

 

Eyvah bu bâzîçede bizler yine yandık
Zîra ki ziyan ortada bilmem ne kazandık

Ziya Paşa Şarkıları

Şarkı

Âşıkları inandırır

Yalan va’deyle kandırır

Bu huy seni utandırır

Çok naz âşık usandırır

 

Nedir senden bu çektiğim

Esirinsem ver pençiğim

Bilmez misin a sevdiğim

Çok naz âşık usandırır

 

Mintanının düğmesin çöz

Sim tenin görsün bu göz

Eskidir söylenir bu söz

Çok naz âşık usandırır.

 

Şarkı

Niçin nâlendesin böyle

Gönül derdin nedir söyle

Seni ben istemem böyle

Gönül derdin nedir söyle

 

Kimin aşkiyle nâlansın

Kimin hicriyle suzansın

Neden böyle perişansın

Gönül derdin nedir söyle

 

Nedir bu sendeki hayret

Buna var bir sebep elbet

Merak oldu bana gayet

Gönül derdin nedir söyle

 

Havalandın bu günlerde

Ne yel esti aceb serde

Deva olmaz mı bu derde

Gönül derdin nedir söyle

 

Çekildin seyr-i gülşenden

Kaçarsın şimdi de benden

Usandım gayri ben senden

Gönül derdin nedir söyle.

10
mutlu
Mutlu
8
_zg_n
Üzgün
4
sinirli
Sinirli
1
_a_rm_
Şaşırmış
0
harika
Harika
Ziya Paşa En Güzel Şiirleri ve Anlamları

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Web Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!