Muharrem Ayı Duası Türkçe Arapça Okunuşu Anlamı

Kuran-ı Kerim'de en faziletli dört aydan biri olarak nakledilen Muharrem ayında ibadetlere ayrıca önem göstermek çok faziletlidir. Dinler tarihinde birçok mucizenin gerçekleştiği Aşure günü de Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir. Peki Muharrem ayının faziletleri nelerdir? Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

Muharrem Ayı Duası Türkçe Arapça Okunuşu Anlamı
Muharrem Ayı Duası Türkçe Arapça Okunuşu Anlamı

Sayfamızda En Güzel Anlamlı Muharrem Ayı Duası  Türkçe Arapça Okunuşu Anlamı, Muharrem ayı nedir,  Muharrem ayı faziletleri nelerdir, Muharrem ayı ibadetleri neler, Muharrem ayı orucu kaç gün, Muharrem ayında okunacak dualar nelerdir, Aşure günü  önemi ve özellikleri nelerdir, Muharrem ayında hangi dua okunur, Muharrem ayının önemi ve anlamı, Muharrem ayı duası Türkçe okunuşu ve anlamı, Muharrem ayında okunacak dualar Arapça, Muharrem Ayının Önemi ve Tarihi Nedir hakkında sizlere detaylı bilgiler hazır ettik.

Muharrem ayı duası nedir Türkçe Arapça Okunuşu ile ilgili merak edilenler neler?  Hicri 1443 yılına girmiş bulunuyoruz. Hicri ayların ilki olan Muharrem ayının ise İslam dünyasında ayrı bir önemi vardır. Kerbela’nın yaşandığı Matem ayı olan Muharrem ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar neler? Muharrem ayı duası Türkçe Arapça Okunuşu anlamı hakkında sizler için geniş ve faydalı bir içerik hazırladık.

Muharrem ayı duası nedir Türkçe Arapça Okunuşu, En Güzel Anlamlı Muharrem ayı duası  Türkçe Arapça Okunuşu anlamı,  Muharrem ayı nedir, Muharrem ayı faziletleri nelerdir, Muharrem ayı ibadetleri neler, Muharrem ayı orucu kaç gün, Muharrem ayında okunacak dualar nelerdir, Aşure günü  önemi ve özellikleri nelerdir, Muharrem ayında hangi dua okunur, Muharrem ayının önemi ve anlamı, Muharrem ayı duası Türkçe okunuşu ve anlamı, Muharrem ayında okunacak dualar Arapça, Muharrem Ayının Önemi ve Tarihi Nedir sorularının cevabı haberimizde. İşte Muharrem ayı duası Türkçe Arapça Okunuşu Anlamı ve tüm ayrıntılar…

muharrem ayı duası resimli facebook
muharrem ayı duası resimli

Muharrem Ayı Duası Türkçe Arapça Okunuşu Anlamı

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, İslam aleminde de yeni bir devrin başlangıcı olmuştur. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicri takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Muharrem ayının hicri takvimin ilk ayı olarak belirlenmesinin tarihsel olarak ayrıntılı anlatımı şöyledir:

Muharrem, Hicrî yılın ilk ayıdır. Hicrî takvim, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in, Mekke’den Medîne’ye hicretleri ile başlatılır. Hz. Ömer (r.a.) zamanından önce Arabistan’da hususi bir tarih yoktu. Bir defa Kab bin Lü’eyy’in vefatı ve daha sonra Fil hadisesi, tarihe başlangıç olarak kabul olunmuştu.

Hicretin 21. senesinde Hz. Ömer (r.a.)’e, üzerinde Şaban ayı yazılı bir senet getirilmişti. Hz. Ömer (r.a.), “Bu seneti, geçen senenin Şaban’ı mı yoksa bu senenin Şaban’ı mı olduğunu” sordu. Bu sırada, Hz. Ömer (r.a.), Yemen vilayeti mal emini Ya’la bin Ümeyye (r.a.)’den günü, ayı, yılı yerli yerinde düzgün yazılar almaya başlamış; bu şekil, Hz. Ömer (r.a.)’in çok hoşuna gitmişti. Bu da, Muharrem’in ilk günü ile, Hicrî tarihin başlangıcına vesile olmuştur.

Bunun üzerine Meclis-i Şurâ toplanarak Hz. Alî (k.v.)’nun tavsiyesi üzerine Hicret-i Muhammediyye (s.a.v.)’in tarihe başlangıç olması, oy birliği ile kabul edildi. İslâm tarihinde en mühim hadiselerden olan Hicret-i Nebevî (s.a.v.)’de Hz. Ebû Bekir (r.a.) ailesinin şerefli ve büyük hizmetleri vardır.

en güzel hicri yılbaşı mesajı mesajları
muharrem ayı yapılacak i̇badetler

Muharrem Ayının Önemi ve Tarihi Nedir?

Müslümanlar için bir başlangıç olan hicret; Allah’a ve Hz. Peygamber’e  (s.a.v.) gönülden bağlılığın bir ifadesi; doğruya, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete çıkılan bir yolculuktur. Hicret, Allah’ın rızası için; anneden, babadan, çocuktan, sevgiliden, memleketten, mal, mülk ve paradan hatta bile candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir hikayesidir. Güzel dinimizin İslam’ın rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa tebliğ etmek için çıkılan kutlu yolculuğun ismidir.  Her haliyle hicret, Müslümanlar için bir milat konumundadır.

Muharrem ayında yapılacak ibadetlerdir?

Hz. Peygamberin (s.a.v.) hicreti tarihin seyrini değiştiren mühim bir hadisedir. İslâm güneşinin Medine-i Münevvere ufuklarında bütün meş‘aleleriyle parlayarak, arzın her tarafını aydınlatmağa başlaması bu hicretten sonra başlar. Bu feyizli ve bereketli günün, her Müslüman tarafından kutlanması ve Müslüman kardeşler arasında tebriklerin birbirine iletilmesi dinî bir borçtur. Bu hicretle doğan İslâm devleti otuz yıl gibi çok kısa bir zamanda Endülüs’ten Çin’e kadar, insanları, dîn ve vicdan hürriyetine ve barışa kavuşturmuştur. Muharrem ayı hakkında Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurur: “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki senenin günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizi) Hazreti Aişe (rah) İslam’ım öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmektedir. Allah Resulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de  Muharrem ayının onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş. (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

 

Muharrem Ayında Okunacak Dualar

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

“Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l- ‘azîmi ve cûdike’l- ‘amîmi’l- mu‘avveli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ muhammedini ’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi’t- tayyibîne’t- tâhirine ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.”

Muharrem Ayı Duası Meali

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh’ım! Senden bu yeni senede büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım eyle. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşguliyetlerde bize yardım eyle. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e, O’nun pâk âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur.

365 def‘a Âyetü’l-kürsî okunur.

1000 def‘a İhlâs-ı şerîf okunur.

1 def‘a Zümer sûresi okunur.

Bütün bunların arkasından

1 def‘a: “Allâhümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl” denir.

Muharrem ayı duası Türkçe Arapça Okunuşu Anlamı içeriği devam:

Muharrem Ayı Duası Türkçe Anlamı

Ey halleri ve yılları değiştiren Allâh’ım! Bizim durumumuzu en iyiye tebdîl et. Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleri: “Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kere okursa, Allâhü zü’l-Celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharremine kadar bütün belâlardan emîn ve muhâfaza buyuracağı” rivâyet olunmuştur. Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmiştir ki: “Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kere okursa, ölümden de emin kılınır. Elbette o sene ölümü takdir olunan kimseye bu duâyı bu şekilde okumak nasib olmaz.

Muharrem Ayı Duası Arapça

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

“El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ecma‘îne. Allâhümme ente’l- ebediyyü’l- kadîmü’l-hayyü’l- kerîmü’l- hannânü’l- mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhâ’l-‘ısmete mine’ş-şeytâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihi ecma‘îne.”

Muharrem Ayında Okunacak Duanın Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adıyla. Bütün şükürler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur. Salât ve selâm Hz. Muhammed Efendimize, âline ve ashâbına olsun. Allâh’ım! Ezel, Ebed, Hay, Kerîm, şefkati ve ikrâmı bol olan Sensin. Bu yeni yılda bizleri şeytandan korumanı istiyoruz. Ey Celâl ve İkram sAhibi, ey merhametlilerin en merhametlisi, bizleri Sana yaklaştıracak amelleri yapmakta bize yardım et. Salât ve selâm Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, âline ve ashâbına olsun.

Aşure Günü Önemi ve Özellikleri Neler

10 Muharrem Aşûre günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Bugünde tarihin en eski zamanlarına dayanan pek çok önemli olayın yaşandığı rivayet edilir. Aşure gününde yaşananlar için şunlar sıralanır.

 

Arşu’l-a‘lâ, kürsî, levhu’l-mahfûz, yedi kat sema ve dünyanın yaratılması

Hz. Âdem (a.s.)’a hayat verilmesi

Hz. İdrîs (a.s.)’ın semaya kaldırılması

Hz. Nûh (a.s.)’ın tufandan kurtarılması

Hz. İbrâhîm (a.s.) ve Hz. İsmâîl (a.s.)’a cennetten koç indirilmesi

Hz. İbrâhîm (a.s.)’ın, Nemrût’un ateşinden selâmete erdirilmesi

Hz. Eyyûb (a.s.)’ın belâlardan kurtarılması

Hz. Mûsâ (a.s.)’ın, Fir‘avn’un denizde boğulması ile ondan kurtarılması

Hz. Yûnus (a.s.)’ın balığın karnından çıkarılması

Mahşerin Muharrem ayının 10. günü (Aşûre günü) kurulacağı

Hicri Sene Başında Okunacak Dualar

Hicri yılın 1. gününde yani muharrem ayının 1. gününde üç defa okunacak dua:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu daimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Muharrem ayının 1. günü aşağıdaki duayı üç defa okuyanın gelecek Muharrem ayına kadar tüm belalardan emin olacağı, Muharremin 10. Günü olan Aşure Gününde üç defa okuyanınsa, ölümden de emin olacağı o sene öleceği takdir edilmiş olana, bu duayı okumak kısmet olmayacağı bildirilmiştir.

Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessâlatü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. El-hayyül kerîm. El-hannânül mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel’ısmete minesseytânirracîm. Vel’avne alâ hâzihinnefsil’emmâreti bissûi vel-iştigâle bimâ yukarribunî ileyke yâ zel’celâli vel’ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

Hicri Yılbaşı Duası Anlamı

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala’ya mahsustur. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammed (SAV)’in alinin ashabinin ve cümlesinin üzerine olsun. Kendinden evvel hiçbir varlik olmayan. Varligi, Hayati, Kullarina Keremi Ziyade-merhameti, nimetleri, bagislamasi sonsuz ve devamli olan yalniz sensin Allah’im. Iste bu yeni yildir ki: Bu yil boyunca huzurundan kovulmus seytandan korumani ve daima kötülügü emreden nefsime galib olmam için yardimini ve beni sana yaklastiran islerle mesgul olmami senden dilerim ey Celal ve ıkram sahibi Allah’ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi rahmetinle Allah’ü Teala efendimiz ve Nebimiz olan Muhammed (s.a.v)’e, âline, ashabına, ehli beytine ve cümlesine salat ve selam etsin.

Muharrem Ayının İlk On Gününde Okunacak Dua

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, dirisin, Kerîm’sin, Hannân’sın, Mennân’sın. Bu yeni yıl içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum. Şu daima kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyorum. Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sahibi olan Allah’ım! Rahmetinle lütfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.”

Daha sonra yedi defa şu duayı okunur:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ı mizan dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, razı olacağı şekilde, Arş’ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah’tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O’ndan yine O’na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah’ın bütün tam kelimeleri adedince O’nu tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selamet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlukatın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât eylesin! Amin!”

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
harika
Harika
Muharrem Ayı Duası Türkçe Arapça Okunuşu Anlamı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Web Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!