Bebekler İçin Okunacak Nazar Duası

Bebekler İçin Okunacak Nazar Duası
Bebekler İçin Okunacak Nazar Duası

Bebekler için okunacak nazar duası sayfamıza hoş geldiniz. Hemen hemen bütün toplumlarda görülen nazar inancının kökeni Neolitik Çağlara kadar uzanmaktadır. Tarihte birçok ülke de yapılan kazılarda balta şeklinde yapılmış nazarlıklar bulunmuştur. Yapılan araştırmalar neticesinde eski dönemlerden itibaren Doğu’da ve Batı’da nazarın ve büyünün kötü etkilerine inanılmış ve bu etkileri ortadan kaldırmak amacı ile tedbirler alma yöntemlerinin bilindiği anlaşılmıştır.

Kelime manası olarak bakış, bakma, göz atma anlamlarına gelen nazar, uğursuz gözlerden gelen kötü enerjiyi def etmek için Mısırlılar, Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalılar el şeklindeki muskaları kullandığı tespit edilmiştir. Kuran-ı Kerimde ise nazar duası olarak bilinen ve Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği Kuran-ı Kerim’in son üç suresi olan İhlas-Felak-Nas surelerinin okunması nazarı def etmek için okunan sureler arasındadır.

Bebekler İçin Okunacak Nazar Duası

İhlas Suresi

Kul huvellâhu ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekûn lehû kufuven ehad. (Üç kez meali ile birlikte okumanız tavsiye edilmektedir.)

İhlas Suresi Meali:

1-De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

2-“Allah Samed’tir. (O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır)”

3-O’ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır.”

4-“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Fatiha, Âyet-el kürsi ve dört kul [Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri] yedişer defa okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadis-i şerifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez) buyuruldu. (Deylemi)

Felak Suresi

Felak suresi, gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin, hasetçinin ve tüm şeylerin kötülüğünden Allah’a sığındığımız için nazar duası olarak kötülüklerden korunmak için okunur.

Okunuşu: Kul, euzu birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerrin neffasâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased. (Üç kez meali ile birlikte okumanız tavsiye edilmektedir.)

Meali:

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Bir hadis-i şerifte, (Sabah akşam, [Besmele ile] 3 defa “Bismillâhillezi lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu. (İbni Mace)

Nas Suresi

Nas suresi, cin ve insanlardan olan sinsi vesvesecilerden Allah’a sığındığımız için, nazar duası olarak kötülüklerden korunmak için okunabilir.

Okunuşu: Kul, euzu birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, ellezi yuvesvisu fi sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs. (Üç kez meali ile birlikte okumanız tavsiye edilmektedir.)

Meali:

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Âyet-el-kürsi, Fatiha, iki Kul euzü ve Kalem suresinin sonunu okumak çok iyi gelir. (Medaric)

Kalem Suresi

Kalem suresinin son ayetleri de nazar duası olarak okunacak dualar arasındadır.

ve in yekadüllezine keferu

Okunuşu;

51.Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn.

52.Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.

Meali;

51.Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar.

52.Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

AYETEL KÜRSİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

AYETEL KÜRSİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Nazar Boncuğu Nazardan Korur Mu?

Nazar boncuğu nazardan korumaz. Bu tür hamaillerin taşınması dini açıdan sakıncalı kabul edilmektedir. Konu ile ilgili “Nazar boncuğundan medet ummak caiz değil” diyen Diyanet, Felak ve Nas Sureleri’ni önerdi.

İslam inancında, nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklandığına dikkat çeken Din İşleri Yüksek Kurulu şu ifadelere yer verdi: “Nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Rasulüllah (s.a.s.), ‘Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin’ (Ahmet b. Hanbel, Müsned, IV, 154) buyurmuştur.

Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağını ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 156). Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamber’in (s.a.s.) öğrettiği duaları yapmak gerekir. Bu çerçevede Felak ve Nas sureleri yanında Hz. Peygamber’in (s.a.s.) torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: “Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Nazar hakkında Söylenmiş Sözler

Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır. (Yunus Emre)

(Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi.) [Müslim]

Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar. (İbni Adiy)

(Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez.) [Beyheki, İbni Sünni]

Nazar Nedir?

Halk arasında bakışlarında zararlı güç bulunduğuna inanılan kötü niyetli kişilerin bu özellikleriyle, canlı ya da cansız varlıklar üzerinde olumsuz bir etki bırakması nazar olarak açıklanır. Eski dönemlerden günümüze her toplumda yaygın olarak görülen nazar inancı, ülkemizde de günlük hayatın içinde varlığını devam ettirmektedir.

Nazar Belirtileri Nelerdir?

Nazarı değen insanlar, bazı özellikler kendilerinde bulunmadığı için kıskançlık duygusuna kapılırlar. Bu bakımdan toplum arasında, değerli varlıklarını ellerinden alacak tehlikeli kuvvetin, kötü niyetli kişilerin bakışlarından geleceği inancı oluşur. Öte yandan nazar, kıskançlık gibi kötü duygulardan gelebileceği gibi kişinin yakınlarına duyduğu aşırı sevgiden de kaynaklanabilir. Bu tür nazardan en çok çocukların etkilendiğine inanıldığı için, anne ve babaların çocuklarına karşı aşırı sevgi göstermeleri ya da düşkünlükleri pek hoş karşılanmaz. Bu inanış gereği halk arasında “İnsana sevdiğinin nazarı daha çok değer” sözü yaygın olarak kullanılmaktadır.

Her insana nazar değebilir, ama burada şöyle bir durum söz konusudur. Kimi insan nazar değmesi olayını çok ağır hisseder ve bu süreci sancılı atlatır. Kimi insan da hiç fark etmeden nazar değdiğini anlamadan hayatına devam eder. Bu durum enerji ile ilgili bir durumdur. Çünkü her insanda farkı enerji vardır.

Zaman bebeklerimiz veya çocuklarımız durduk yere huysuzlanır ya da ağlar. Siz ne yapsanız ne etsenizde bebeğinizi bir türlü susturmayı başaramazsınız. Kendi toplumumuzda bu durum bebeğe bakmaya gelen misafirlere, komşuların bebek hakkında söylediği sözlere ya da anne babanın kendi çocuğunu aşırı sevmesine bağlanır. Peki böyle bir durumda neler yapılır? Nazar Değmesine Hangi Dualar Okunur? İşte Bebekler İçin Nazar Duası, Bebeklere okunacak nazar duaları…

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
harika
Harika
Bebekler İçin Okunacak Nazar Duası

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Web Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!